Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. І. Горпинченко1, Ю. М. Гурженко1, В. В. Спиридоненко1, Є. А. Литвинець2

1ДУ «Інститут урології Національної академії медичних наук України», вул. Володимира Винниченка, 9а, м. Київ, 04053, Україна
2ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України», вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ СПЕРМОГРАМИ ПРИ ІДІОПАТИЧНИХ ФОРМАХ БЕЗПЛІДДЯ У ЧОЛОВІКІВ З РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТА УМОВНО ЧИСТИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Мета: порівняти репродуктивну функцію у чоловіків з ідіопатичним безпліддям на основі показників спермограми з радіаційно забруднених та умовно чистих регіонів України.
Матеріали і методи. У відділі сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології НАМН України» було проведено дослідження репродуктивної функції у 143 осіб (І група) з ідіопатичним безпліддям у вигляді астенозооспермії ІІ ступеня, які мешкають на територіях Київської області (Поліського, Чорнобильського, Іванківського, Бородянського, Вишгородського районів) та зазнали впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 році. Усі особи І групи були народжені від батьків, які знаходилися під час аварії на ЧАЕС в зоні радіаційного забруднення та постійно проживали на території з підвищеним радіоактивним фоном. Групу контролю склали особи, які народилися та мешкали на території Івано-Франківської області, з аналогічним станом здоров’я (ІІ група, n = 157). Середній вік обстежених осіб І групи становив (28,3 ± 2,4) років, ІІ групи – (30,1 ± 2,8) років. Діагностика ідіопатичного безпліддя проводилася на амбулаторному етапі згідно зі стандартами ВООЗ та МОЗ України. Дослідження полягало у вивченні і порівнянні показників спермограми у пацієнтів обох груп.
Результати. Репродуктивні проблеми у чоловіків з ідіопатичним безпліддям, які мешкають у радіаційно забруднених районах Київської області України полягають в достовірному порушенні якісних показників еякуляту (рухливість сперматозоїдів за даними пулу А + В є меншою у 1,6 раза; р < 0,05), що корелюють з модифікаціями фізико-хімічних (середній показник часу розрідження більший у 1,4 раза; р < 0,05) і біохімічних (зниження рівнів фруктози у 2,2 раза, цитрату – в 1,6 раза; р < 0,001–0,05) даних. Висновки. Встановлено, що рівень загальних показників спермограми є достовірно гіршим у регіонах України, які зазнали радіоактивного забруднення під час аварії на ЧАЕС, на відміну від показників осіб з умовно чистих регіонів.
Ключові слова: ідіопатичне безпліддя, радіаційне забруднення, астенозооспермія, фруктоза.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 367–379. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-367-379

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини