Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько

Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул. Г. Сковороди, 2, Київ, 04070, Україна

ОЦІНКА РАДІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ МЕЛАНІНОВИХ ПІГМЕНТІВ БАЗИДІОМІЦЕТІВ НА ГЕМОПОЕТИЧНУ СИСТЕМУ МИШЕЙ Balb/C ПРИ ОПРОМІНЕННІ ІОНІЗУЮЧОЮ РАДІАЦІЄЮ У СУБЛЕТАЛЬНІЙ ДОЗІ

Мета: оцінка радіопротекторної дії меланінових пігментів базидіоміцетів на кровотворні стовбурові клітини та клітини-попередники кісткового мозку мишей Balb/C у разі впливу іонізуючої радіації в сублетальній дозі.
Матеріали і методи. За допомогою оригінального методу культивування у гелевих дифузійних камерах in vivo клітин кісткового мозку мишей Balb/C було досліджено ефективність колонієутворення гемопоетичних клітинпопередників тварин, яких було піддано дії іонізуючої радіації у сублетальній дозі, за умов застосування розчину меланінових пігментів базидіоміцетових грибів у якості радіопротектора.
Результати та висновки. Дослідження функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку опромінених мишей Balb/C дозволило оцінити стан кровотворення за умов дії іонізуючої радіації та при попередній обробці тварин розчином меланінових пігментів у якості радіопротектора. Було з’ясовано, що під впливом іонізуючого випромінювання знижувалася колонієутворююча активність кісткового мозку мишей порівняно з контролем. Розчин меланінових пігментів був здатним підвищувати функціональну активність кісткового мозку опромінених тварин. Отримані результати радіопротекторної дії розчину меланінових пігментів базидіоміцетів на опромінені стовбурові клітини та їх нащадки (клітини-попередники) можуть бути підґрунтям для розробки засобів захисту організму людини від пошкоджуючої дії іонізуючої радіації.
Ключові слова: гемопоез, іонізуюча радіація, клітини-попередники, меланіни, культура клітин.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 210–219. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-210-219

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини