Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. Л.Стадник, О. В. Носик

Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ДОЗ ПАЦІЄНТІВ ПРИ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ РЕНТГЕНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МЕТОДОМ ФАНТОМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Мета. Визначення конверсійних коефіцієнтів від виміряних дозиметричних величин до еквівалентних органних/тканинних доз шляхом фантомного моделювання умов опромінення та оцінка ефективних доз «стандартних» пацієнтів для найбільш масових видів рентгенографічних досліджень в Україні.
Матеріали та методи. Моделювання умов опромінення пацієнтів для 7 найбільш поширених в Україні видів рентгенографічних досліджень і флюорографії проведено на гетерогенному антропоморфному фантомі «стандартної» людини з використанням рентгенівських діагностичних апаратів двох груп: сучасні цифрові апарати та аналогові апарати зі строком експлуатації понад 15 років. Вимірювання вхідних поверхневих і поглинутих доз в органах та тканинах проведено методом термолюмінесцентної дозиметрії.
Результати. За результатами фантомного моделювання визначено коефіцієнти переходу від вхідної поверхневої дози (ВПД) до еквівалентних доз в основних органах/тканинах «стандартного» пацієнта для обраних видів рентгенографічних досліджень. Проведено оцінки коефіцієнтів переходу від значень ВПД до ефективних доз в діапазоні значень анодної напруги, які використовуються на рентгенівських апаратах двох груп при окремих дослідженнях. Усього проведено 116 фантомних моделювань за умови 2–3-кратних повторів вимірювань для кожної моделі опромінення на кожному рентгенівському апараті.
Висновки. Отримані значення конверсійних коефіцієнтів від ВПД до еквівалентних та ефективних доз пацієнтів можуть бути використані як для оцінки ефективних доз «стандартних» пацієнтів за середніми значеннями ВПД в окремих кабінетах, так і для оцінок колективних доз та радіаційних ризиків населення України за рахунок масових видів рентгенографічних досліджень.
Ключові слова: рентгенографія, фантомне моделювання, конверсійні коефіцієнти, еквівалентні та ефективні дози.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 180–194. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-180-194

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини