Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. О. Селіна1,2, О. О. Ярчук1, П. Ю. Каплан1, Г. В. Усенко1, І. В. Сідоренко1, І. С. Дягіль3

1Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4 ДОР»
2Державний заклад «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України»
3Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА МНОЖИННУ МІЄЛОМУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Мета: провести порівняльний аналіз захворюваності на множинну мієлому (ММ) серед населення Дніпропетровської області з урахуванням можливого впливу різних несприятливих екологічних факторів довкілля (забрудненість повітря, води та грунтів).
Матеріали та методи. Проаналізовано епідеміологічні показники захворюваності на ММ за 12-річний період спостереження (з 2006 по 2017 рр.) в забруднених та умовно чистих районах Дніпропетровської області.
Результати. При оцінці динаміки захворюваності на ММ за роками за період 2006–2017 рр. відмічалося підвищення захворюваності в 2011 р., 2015 р. і досить стабільні показники за 2006–2010 рр. Аналіз захворюваності в промислових містах області показав стабільно високі показники за весь період спостереження. Відмічено різке підвищення показника захворюваності в містах Жовті Води (2007, 2012, 2016), Нікополь (2016), Новомосковськ (2016), Марганець (2008, 2009 та 2017), Покров (2016, 2017) – від 4,35 до 6,25. Це може свідчити про флуктуацію захворюваності на ММ в окремо взятих великих містах Дніпропетровщини. Аналіз динаміки захворюваності в найбільш забруднених містах показав чітке підвищення кількості випадків захворюваності на ММ в м. Жовті Води, яке характеризується радіаційним забрудненням. За рейтингом середньорічної захворюваності серед міст Дніпропетровщини, перше місце займає Покров, друге – Жовті Води.
Висновки. Отримані дані свідчать про флуктуацію захворюваності на ММ у Дніпропетровській області за період 2006–2017 рр. і те, що негативні фактори навколишнього середовища однозначно впливають на зростання захворюваності у великих промислових містах, забруднених радіоактивними та хімічними речовинами.
Ключові слова: захворюваність, множинна мієлома, радіація.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 169–179. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-169-179

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини