Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Т. О. Павленко, M. В. Аксьонов, M. А. Фризюк

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва, НАМН України», вул. Попудренка, 50, м. Київ, 02094, Україна

ВМІСТ ПРИРОДНИХ РАДІОНУКЛІДІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВІДХОДАХ ВИДОБУВНОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Мета: оцінити вміст природних радіонуклідів (ПРН) у промислових відходах і визначити, які галузі національної промисловості підпадають під регуляторний контроль.
Об’єкт і методи. Відбір зразків та їх аналіз проведено за єдиними протоколами. Всього досліджено 250 зразків. Для вимірювань вмісту природних радіонуклідів (ПРН) використовували гамма-спектрометричну систему ORTEС (США) з напівпровідниковим детектором з високочистого германію (HPGe). Розрахункова мінімальна детектована активність для часу вимірювання 3600 с склала 0,5 Бк/кг для 226Ra і 232Th та 1,5 Бк/кг для 40K.
Результати. Обстежено 32 підприємства (250 зразків) різних галузей видобутку та переробки корисних копалин. Встановлено радіонуклідний склад відходів залізорудних підприємств, підприємств кольорової металургії та нафтогазової індустрії. Встановлено, що середній вміст ПРН у відходах залізорудних підприємств варіює для 210Pb від 70 до 96 Бк/кг, 226Ra – від 14 до 45 Бк/кг, 40K – від 21 до 350 Бк/кг, 232Th – від 5 до 26 Бк/кг і 238U – від 19 до 48 Бк/кг. Визначено, що в металургійній промисловості вміст ПРН у відходах нижче рівня звільнення від регуляторного контролю. Середні концентрації окремих радіонуклідів не перевищують 10–20 Бк/кг. Максимальні активності ПРН зафіксовані у нафтовидобувній промисловості. Встановлено, що середні концентрації ПРН у зразках шламів можуть відрізнятися в три рази. Середні активності ПРН склали 8440 Бк/кг для 226Ra, 28 600 Бк/кг – для 232Th, 11 000 Бк/кг – для 210Pb. Встановлено, що вміст ПРН у відкладеннях труб лежить в діапазоні для 210Pb від 3 до 11 кБк/кг, 226Ra – від 2,9 до 8,4 кБк/кг, 232Th – від 0,8 до 2,8 кБк/кг, 238U – від 0,18 до 6,9 кБк/кг.
Висновки. Дослідження концентрацій природних радіонуклідів у відходах виявили необхідність запровадження регуляторного контролю і нафтопереробної промисловостей.
Ключові слова: природні радіонукліди, відходи, шлами, відкладення труб, рівні звільнення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 121–130. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-121-130

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини