Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Чумак1, Н. П. Деняченко1, В. М. Волоський1, О. В. Баханова1, О. Є. Чумак2,
Т. В. Трескунова1, О. С. Зіміна3

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України, вул. Мельникова, 53, а/с 52, м. Київ, 04050, Україна
3Державна інспекція ядерного регулювання України, 9/11, вул. Арсенальна, м. Київ, 01011, Україна

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРОФЕСІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Стаття містить аналіз та узагальнення світового й вітчизняного досвіду і нормативних вимог стосовно організації та проведення дозиметричного контролю професійного опромінення (персонал категорії А), наповнення національних дозових реєстрів. Показано, що з практичних міркувань є цілком виправданим впровадження суцільного індивідуального дозиметричного контролю усього персоналу категорії А, незалежно від очікуваної дози опромінення. Завдання створення та функціонування національного дозового реєстру не повинно зводитись лише до механічного збору та накопичення даних негарантованої якості. Натомість, складовими системи контролю та обліку доз має стати програма контролю якості та науково-методичний центр, які мають забезпечувати якість і достовірність даних про дози професійного опромінення. Набір даних повинен містити, окрім власне записів про дози, інформацію про методики, що використовувались, характеристики умов праці, відомості про стан здоров’я працюючих. Інформаційна інфраструктура та політика захисту даних повинні будуватись відповідно до загальнодержавних підходів під егідою Державного агентства з питань електронного урядування України.
Ключові слова: доза, професійне опромінення, персонал категорії А, реєстр, контроль якості, дані, іонізуюче випромінювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 61–81. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-61-81.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини