Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

П. О. Король1,2, М. М. Ткаченко1

1Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, б-р Т. Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна
2Київська міська клінічна лікарня № 12, вул. Підвисоцького, 4а, Київ, 01103, Україна

РОЛЬ РАДІОНУКЛІДНИХ МЕТОДІВ В ДІАГНОСТИЧНІЙ ТАКТИЦІ ГІДРОНЕФРОЗУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Актуальність. З часу впровадження в клінічну практику радіонуклідних методів дослідження вони займають одне з важливих місць в діагностиці гідронефрозу і є достатньо об’єктивними, чутливими та атравматичними методами дослідження.
Мета: на підставі аналізу ретроспективних даних дослідити діагностичну роль методу радіонуклідної ренографії (РРГ) та непрямої радіонуклідної ренангіографії (НРАГ) в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), хворих на гідронефроз. Матеріали та методи. Методом РРГ та НРАГ обстежено 257 пацієнтів на гідронефроз (140 жінок та 117 чоловіків) віком від 15 до 77 років. Методика РРГ полягає у внутрішньовенному введенні розчину 131І-гіпурану (2,5 кБк/кг) та безперервній реєстрації протягом 20 хвилин рівня радіоактивності над нирками за допомогою датчиків ренографа УР 1-1. НРАГ здійснювали на протязі 30–45 секунд з експозицією 1 кадр за 1 секунду після внутрішньовенного введення розчину 99mTc-пентатеху (2 МБк/кг).
Результати. Результати радіонуклідного вивчення гемодинаміки хворих з різними стадіями гідронефрозу дозволили зробити висновок стосовно доцільності (необхідності) врахування в передопераційному періоді як стану чашково-мискової системи ураженої нирки, так і показників артеріального та венозного кровообігу.
Висновки. Комбіноване застосування рентгенорадіонуклідних методів дозволяє встановити причину та наслідки гідронефрозу, розробити раціональний план лікування. РРГ та НРАГ, є надійними методами динамічного контролю в післяопераційному спостереженні за учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворими на гідронефроз.
Ключові слова: радіонуклідна ренографія, непряма радіонуклідна ренангіографія, гідронефроз.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 351_358. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-351-358.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини