Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. О. Білий , О. М. Настіна, Г. В. Сидоренко, Н. І. Білоус, Н. В. Курсіна, Г. В. Плескач, О. Д. Базика, О. М. Макаревич, О. С. Ковальов, А. А. Чумак, І. В. Абраменко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ І ПОЛІМОРФІЗМ rs966221 ГЕНА ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ 4D

Мета дослідження: визначення особливостей розвитку гіпертонічної хвороби (ГХ) та ішемічної хвороби серця (ІХС) в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) і неопромінених осіб залежно від статі та генотипу поліморфізму rs966221 гена фосфодіестерази 4D (PDE4D).
Матеріали та методи. За період з 2013 по 2018 рр. обстежено 515 чоловіків-УЛНА (УЛНА-ч) і 145 жінок-УЛНА (УЛНА-ж) 1986–1987 рр., а також 162 чоловіків та 120 жінок контрольної групи (КГ), які не зазнали радіаційного впливу (відповідно КГ-ч і КГ-ж). У дослідження ввійшли особи, які не мали ознак ГХ та ІХС до аварії на ЧАЕС.
Результати. Аналіз таблиць виживання за Капланом-Мейєром показав, що за показником медіани виживання ГХ розвивалась в УЛНА-ч та УЛНА-ж в більш молодому віці (47,5 ± 0,6) та (50,7 ± 0,7) років порівняно з КГ-ч (54,9 ± 1,1 років) та КГ-ж (54,4 ± 1,1 років); те ж саме стосувалось ІХС, де медіана дорівнювала (56,8 ± 0,5), (61,2 ± 0,8), (61,6 ± 1,0) та (64,2 ± 1,4) років відповідно. Аналіз накопиченої захворюваності на ГХ та ІХС не виявив асоціації поліморфізму rs966221 гена PDE4Dз цими захворюваннями. Носійство генотипу ТТ в порівнянні з СС та СТ підвищувало ризик розвитку інфаркту міокарда (ІМ) у 2,9 раза в УЛНА-ч, у 4 рази в КГ-ч та у 5,5 раза – у КГ-ж (р < 0,05). В УЛНА-ж носійство будь-якого генотипу не асоціювало з ІМ. Настання менопаузи призводило до підвищення захворюваності на ГХ порівняно з чоловіками.
Висновки. Учасники ЛНА на ЧАЕС чоловічої та жіночої статі занедужували на ГХ та ІХС у більш молодому віці порівняно з відповідним неопроміненим контролем. У чоловіків-УЛНА в порівнянні з жінками-УЛНА накопичена частота захворюваності на ІМ була вища у будь-якому віковому діапазоні, на ІХС – з 23 до 74 років, а на ГХ – з 25 до 53 років. У чоловіків і жінок, як в УЛНА, так і в групах неопроміненого контролю, ГХ розвинулася значно раніше ІХС. Носійство генотипу ТТ поліморфізму rs966221 гена PDE4Dзбільшує ризик розвитку ІМ у чоловіківУЛНА будь-якого віку, а в неопроміненому контролі – з 65 років у чоловіків і з 60 років у жінок. Для жінок-УЛНА не отримано даних про асоціацію генотипу даного поліморфізму з ІМ.
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, іонізуюче випромінювання, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, гендерні відмінності, поліморфізм rs966221 гена PDE4D.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 263–282. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-263-282.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини