Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

О. Д. Базика, Д. О. Білий

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ І КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ У ВИГЛЯДІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ

Мета дослідження полягала у визначенні особливостей клінічних проявів цукрового діабету (ЦД) ІІ типу серед учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).
Матеріали та методи. За період з 2013 по 2018 рр. обстежено 449 чоловіків-УЛНА 1986–1987 рр. та 158 пацієнтів чоловічої статі, які не зазнали радіаційного впливу (контрольна група – КГ). Діагноз серцево-судинних захворювань (ССЗ) та ЦД встановлювали у відповідності до стандартів діагностики, прийнятих в Україні. До аварії всі особи, які увійшли в дослідження, не мали ознак ССЗ та ендокринних хвороб або порушень обміну речовин.
Результати. Був проведений аналіз клінічного перебігу ЦД в залежності від тяжкості захворювання, розвитку ангіо- і полінейропатій, поширеності стенокардії напруги і серцевої недостатності. Наявність супутнього ЦД асоціювала з більш високою частотою стенокардії напруги і серцевої недостатності. Методом оцінки виживаності за Капланом-Мейєром було виявлено, що накопичення нових випадків занедужання ЦД відзначалось більш високими темпами серед УЛНА у порівнянні з особами КГ, проте достовірність відмінностей динаміки накопичення спостерігалася у віковому діапазоні від 60 років і нижче: лог-ранговий тест – χ2 = 4,89 при р = 0,027. Середній вік УЛНА з ССЗ в поєднанні з ЦД становив (54,6 ± 9,7) років, а пацієнтів КГ – (59,9 ± 10,7) років (р = 0,005).
Висновки. Серед УЛНА перебіг ЦД достовірно не відрізнявся від неопроміненого контролю по тяжкості проявів і ускладнень, у вигляді aнгіопатії судин сітківки і нижніх кінцівок, а також полінейропатії нижніх кінцівок. Клінічні прояви ССЗ у вигляді стенокардії напруги і серцевої недостатності були ідентичними в УЛНА і пацієнтів групи контролю, у яких мала місце коморбідність у вигляді ЦД. Останній був фактором, що обтяжує перебіг ССЗ та призводить до більшої поширеності стенокардії напруги і серцевої недостатності як серед УЛНА, так і у неопромінених осіб. Серед УЛНА накопичення нових випадків захворювання на ЦД відбувалося більш швидкими темпами в порівнянні з неопроміненим контролем, тому їх середній вік на момент розвитку ЦД був на 5 років меншим, ніж в групі контролю.
Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, серцево-судинні захворювання, коморбідність, цукровий діабет.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 246–253. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-246-253.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини