Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Курінний1, О. М. Демченко1, М. Г. Романенко2, С. Р. Рушковський2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Навчальнонауковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601, Україна

ВПЛИВ АСТАКСАНТИНУ НА РІВЕНЬ МЕТИЛЮВАННЯ ДНК В ОПРОМІНЕНИХ IN VITRO ЛІМФОЦИТАХ ЛЮДИНИ

Мета. Визначити вплив астаксантину на рівень глобального метилювання ДНК в опромінених in vitro лімфоцитах периферичної крові людини
Методи. Цільну кров додавали у культуральне середовище RPMI-1640 у співвідношенні 1 : 10 і витримували 3 години при 37 °С. Опромінювання γ-квантами здійснювали з використанням випромінювача IBL-237C (доза 1,0 Гр, потужність 2,34 Гр/хв). Астаксантин у кінцевій концентрації 20,0 мкг/мл додавали перед опроміненням. Аналіз статусу глобального метилювання ДНК в лімфоцитах периферичної крові людини проводили за допомогою модифікованого методу кометного електрофорезу (Сomet assay) в нейтральних умовах з використанням чутливого до метилювання ферменту рестрикції HpaII.
Результати. Для кожного варіанту експерименту було проведено дослідження частотного розподілу «комет». Додавання астаксантину до неопромінених і опромінених лімфоцитів людини призвело до статистично значущого (p < 0,05) зсуву розподілів «комет» у напрямку збільшення виходу ДНК, що вказує на зростання пулу клітин зі зниженим рівнем метилювання ДНК.
Висновки. Встановлено, що астаксантин в кінцевій концентрації 20,0 мкг/мл призводить до зниження рівня глобального метилювання ДНК в опромінених in vitro та неопромінених лімфоцитах людини, що свідчить про його здатність впливати на епігенетичні механізми контролю генної експресії.
Ключові слова: астаксантин, лімфоцити периферичної крові людини, γ-опромінення, метилювання ДНК.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 235–245. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-235-245.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини