Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,вул. Г. Сковороди, 2, Київ,04070

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ У ПОЧАТКОВІЙ ФАЗІ ГОСТРОГО ФРАКЦІОНОВАНОГО ОПРОМІНЕННЯ

Мета. Визначити кількісні характеристики функціонування популяції колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей протягом семи діб гострого фракціонованого опромінення.
Матеріали і методи. Поставлена задача розв'язується за допомогою описаної у роботах Р. В. Бойко зі співавторами (2015, 2016) математичної моделі зміни чисельності колонієутворюючих одиниць кісткового мозку із використанням експериментальних результатів роботи W.Chu-Tse, L. G.Lajtha (1975). Математична модель побудована на основі нової схеми кровотворення, запропонованої Й. Л. Чертковим (1984, 1991).
Результати. За допомогою оригінальної математичної моделі схеми кровотворення з використанням результатів щодо зміни чисельності колонієутворюючих одиниць кісткового мозку стегнової кістки мишей було визначено кількісні характеристики їх функціонування протягом семи діб фракціонованого опромінення при щоденному гострому γ-опроміненні у дозі 0,7 Гр.
Висновки. Запропоновано математичну модель, що описує зміни відносної чисельності колонієутворюючих одиниць у кістковому мозку мишей у процесі їх гострого фракціонованого опромінення.
Ключові слова: іонізуюча радіація, кістковий мозок, функціональні характеристики, математична модель.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 229–234. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-229-234.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини