Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Д. А. Базика1,2, К. М. Логановський1, О. О. Петриченко1,2, В. Б. Берковський1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Національна академія медичних наук України, вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050, Україна

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: РОЛЬ І МІСЦЕ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТРЕТИННОГО РІВНЯ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

З урахуванням досвіду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуті роль і місце закладів охорони здоров’я високоспеціалізованого (третинного) рівня при радіаційних надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану. Наведена класифікація надзвичайних ситуацій і основні сценарії радіаційних надзвичайних ситуацій (ядерний тероризм, радіаційні аварії та інциденти, застосування ядерної зброї). На досвіді Чорнобильської катастрофи наведені принципи забезпечення медичної готовності та надання високоспеціалізованої медичної допомоги при радіаційній надзвичайній ситуації. Визначено, що третинні заклади охорони здоров’я при радіаційній надзвичайній ситуації забезпечують: розробку і виконання планів та протоколів надання високоспеціалізованої медичної допомоги; організацію, безпосереднє надання, координацію і контроль якості надання високоспеціалізованої допомоги; об’єднання і координацію зусиль всіх трьох рівнів закладів охорони здоров’я; інтеграцію до системи управління радіаційною надзвичайною ситуацією та аналіз і узагальнення отриманого досвіду.
Ключові слова: радіаційна надзвичайна ситуація, Чорнобильська катастрофа, воєнний стан, реформа системи охорони здоров’я, високоспеціалізований (третинний) рівень медичної допомоги.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 21–36. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-21-36.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини