Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. А. Прилипко1, М. М. Морозова1, О. О. Петриченко2, Ю. Ю. Озерова1,О. В. Коцюбинський3

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Національна академія медичних наук України, вул. Герцена, 12, м. Київ, 04050, Україна
3Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони здоров’я України», м. Вараш, Рівненської обл., 34400, Україна

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ АЕС ТА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета: порівняльний аналіз рівня захворюваності дітей віком 0-17 років та дорослого населення зони спостереження (ЗС) Рівненської АЕС (РАЕС) із рівнем захворюваності відповідних груп населення радіоактивно забруднених територій (РЗТ) на основі інтегральних показників.
Матеріали і методи. Вивчалася захворюваність населення ЗС РАЕС (Володимирецький, Маневицький райони, м. Вараш) та РЗТ (Березнівський і Камінь-Каширський райони) за даними офіційної статистики за 2016 р. Масив даних містить дані захворюваності (усі хвороби) та за класами хвороб дітей та дорослих у перерахунку на 1000 відповідного населення Рівненської та Волинської областей. Аналіз захворюваності дитячого та дорослого населення також було проведено за методиками: метод «перцентль-профіль», метод з урахуванням вікових коефіцієнтів захворюваності, метод суми місць. Для розрахунків було використано математико-статистичні та програмно-технологічні можливості програми Microsoft Office Excel 2007.
Результати. Аналіз показників захворюваності дітей ЗС РАЕС у 2016 році свідчить про найнижчий рівень захворюваності у дітей м. Вараш. На РЗТ показники захворюваності дітей віком 0-17 років вищі порівняно з показниками захворюваності дітей ЗС АЕС. Порівняльний аналіз показників захворюваності дорослих ЗС РАЕС свідчить про нижчий рівень захворюваності за класами у дорослих Маневицького району порівняно з Володимирецьким районом і м. Вараш. Показники захворюваності дорослих вищі на РЗТ порівняно з показниками захворюваності дорослих ЗС АЕС.
Висновки. За результатами методики «перцентль-профіль» досліджувані території були розподілені на дві групи за рівнем загальної захворюваності нижче та вище середнього рівня. Рівні захворюваності дитячого та дорослого населення за місцем проживання розподілені по-різному. Методика використання вікових коефіцієнтів захворюваності дозволила визначити частки, які припадають на дитячу та дорослу захворюваність на досліджуваних територіях. За досліджуваними територіями найменшу частку у загальній захворюваності складають діти м. Вараш (21,0 %) ЗС. Найвищу частку складають діти Володимирецького району ЗС (49,0 %). Найвищий рівень захворюваності (усі хвороби) дорослого населення спостерігається у Камінь-Каширському районі (РЗТ), а дитячого – у Березнівському районі (РЗТ). Найнижчий рівень загальної захворюваності дорослого населення спостерігається у Володимирецькому районі, а дитячого населення – у м. Вараш, що відносяться до ЗС РАЕС.
Ключові слова: захворюваність дітей і дорослих, зона спостереження АЕС, радіоактивно забруднені території.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 188–199. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-188-199.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини