Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко, С. Ю. Нечаєв, М. Я. Циганков, В. О. Пікта, Г. М. Задорожна,
М. С. Курята, Л. О. Литвинець, Л. П. Міщенко, Т. Ф. Бабенко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО РАДІАЦІЙНО/ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ОКРЕМИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 р.

Мета. Визначення основних факторів формування опромінення мешканців обстежених населених пунктів радіоактивно забруднених територій Рівненської області та оцінка доз опромінення населення на поточному етапі аварії.
Матеріал і методи. Проведено комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг у семи населених пунктах Рокитнівського району Рівненської області – сс. Старе Село, Вежиця, Переходичі, Дроздинь, Березове, Заболоття, Грабунь. Двічі на рік, у травні та жовтні, у мешканців цих населених пунктів було проведено визначення вмісту інкорпорованого 137Cs шляхом прямого вимірювання на лічильниках випромінювання людини (ЛВЛ), зібрано проби основних продуктів харчування для визначення вмісту в них радіонуклідів 90Sr та 137Сs, опитано мешканців щодо рівнів споживання цих продуктів та проведено роботи з оцінки доз зовнішнього опромінення. В роботі використано математичні, дозиметричні, радіохімічні методи.
Результати та висновки. Річні ефективні дози опромінення населення в обстежуваних населених пунктах Рівненської області в поточному році формуються за рахунок доз внутрішнього опромінення, які варіюються в межах від 0,13 мЗв · рік-1 до 0,32 мЗв · рік-1, що нижче критерію радіоактивно забруднених територій. Встановлено, що основним фактором, який формує дозу внутрішнього опромінення, є надходження 137Cs в організм мешканців з такими основними продуктами харчування, як молоко та лісові продукти, насамперед, гриби, які в Поліському регіоні традиційно займають суттєву частину харчового раціону. Вміст 137Cs у переважній частині проб молока і грибів значно перевищує допустимі рівні (ДР). Максимальний зареєстрований вміст 137Cs у зібраних пробах молока становить 384,7 Бк · л-1, що у 4 рази вище ДР, у сушених грибах – 36,9 кБк · кг-1 – у 15 разів вище ДР.
Висновки. Існуюча радіаційно-екологічна ситуація в місцевостях, які піддалися радіоактивному забрудненню внаслідок Чорнобильської катастрофи, потребує продовження моніторингу за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, особливо зібраних у лісах, та доз опромінення населення.
Ключові слова: внутрішнє опромінення, зовнішнє опромінення, комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг, лічильник випромінювання людини, вміст 137Сs, 90Sr, продукти харчування, доза опромінення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 139–152. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-139-152.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини