Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко1, С. В. Масюк1, О. М. Іванова1, В. О. Пікта1, З. Н. Бойко1, М. І. Чепурний1,
В. Б. Будерацька1, Г. М. Задорожна1, Л. О. Литвинець1, М. С. Крамаренко1, Г. В. Федосенко1,
О. Г. Кукуш2, М. С. Курята1, Н. С. Жадан3, Т. Ф. Бабенко1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 60, вул. Володимирська, м. Київ, 01033, Україна
3Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України, 53, вул. Мельникова, а/с 52, м. Київ, 04050, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ ЛВЛ/ВИМІРЮВАНЬ, ПРОВЕДЕНИХ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ У 1986-2014 рр. (РЕВІЗІЯ ТА АНАЛІЗ)

Мета дослідження: ревізія, аналіз і суттєве поліпшення якості бази даних ЛВЛ-вимірювань, проведених у 1986–2014 рр. на радіоактивно забруднених територіях України за рахунок відновлення інформаційних прогалин та вдосконалення моделі розрахунку доз внутрішнього опромінення.
Матеріали та методи дослідження. У період з 1986 по 2014 рр. фахівцями лабораторії лічильників випромінювання людини ННЦРМ накопичено близько 1,5 млн результатів ЛВЛ-вимірювань вмісту інкорпорованого радіоцезію в організмі осіб, які проживають на радіоактивно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях. Більшість вимірювань (64 %) було здійснено у перші 15 років після аварії. Переважна частина вимірювань була зроблена в Київській (~ 23 %), Житомирській (36 %), Рівненській (20 %) та Чернігівській (5 %) областях. Роботи з ревізії бази даних ЛВЛ-вимірювань включали: перенесення даних, які зберігаються на паперових носіях у електронну форму; перевірку коректності та відповідності інформації; відновлення відсутньої інформації у полях бази даних; вдосконалення моделі розрахунку доз внутрішнього опромінення за даними ЛВЛ-вимірювань. У моделі розрахунку ревізованих доз припускається рівноважний вміст радіоцезію впродовж року. Використовуються референтні значення параметрів метаболізму та антропометричні параметри людини, рекомендовані в публікаціях МКРЗ.
Результати. Ревізовані дози реконструйовано для 1 386 585 записів бази даних ЛВЛ-вимірювань, які задовольняють спеціально розробленим критеріям оцінки якості результатів ЛВЛ-вимірювань. Серед них 604 215 записів – це ЛВЛ-вимірювання у дітей і підлітків, молодших 18 років, а 782 370 записів – дорослих мешканців України, більшість з яких проживає у Житомирській, Київській, Рівненській та Чернігівській областях. Висновки. Отримані результати є підґрунтям для подальших робіт з удосконалення моделей розрахунку паспортних доз та індивідуалізованих доз опромінення суб’єктів, зареєстрованих у Державному реєстрі України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розраховані дози можуть бути використані для епідеміологічних, клінічних та інших досліджень.
Ключові слова: лічильник випромінювання людини, ЛВЛ-вимірювання, внутрішнє опромінення, база даних,радіоцезій, реконструкція доз опромінення, Чорнобильська катастрофа.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 120–138. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-120-138.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини