Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. І. Григор’єва, Ю.А.Томілін

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв, 54003, Україна

ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГРАНІТОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД РАДОНУ-222

Мета: визначення інтегральної величини річної ефективної дози від 222Rn для працівників гранітодобувних підприємств та оцінка очікуваної за життя ефективної дози від 222Rn.
Матеріал і методи: результати вимірювань потужності експозиційної дози зовнішнього опромінення, еквівалентної рівноважній об’ємній активності 222Rn всередині робочих приміщень і на робочих місцях основних груп працівників гранітних кар’єрів Миколаївської області, результати досліджень ЕРОА 222Rn в повітрі житлових приміщень цих працівників, результати досліджень вмісту 222Rn у питній воді.
Результати та висновки. Працівники гранітних кар’єрів отримують подвійне радіаційне навантаження від 222Rn за рахунок опромінення на робочому місці та вдома. Величина навантаження на робочих місцях від інгаляційного надходження 222Rn з повітрям становила (2,1 ± 0,2) мЗв/рік (розкид 0,9–5,9), у житлових приміщеннях – (4,1 ± 0,2) мЗв/рік (розкид 1,8–5,9). Сумарна річна ефективна доза внутрішнього опромінення від надходження 222Rn з повітрям до робочих і житлових приміщень та з питною водою склала в середньому (6,5 ± 0,2) мЗв/рік, а максимальна величина дорівнювала 20 мЗв/рік. Очікувана за життя доза хронічного опромінення від техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження для людей, які працюють на гранітних кар’єрах і при цьому мешкають в умовах підвищеного ризику від радону, складає в діапазоні значень 0,16–1,12 Зв. Результати досліджень вказують, що при оцінці ефектів, пов’язаних з опроміненням за рахунок 222Rn для контингентів осіб, подібних обстеженому, необхідно враховувати всі джерела формування дози від цього радіонукліду.
Ключові слова: ефективна доза, радон-222, працівники гранітних кар’єрів.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 97–107.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини