Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Ю. О. Мицик, Ю. Б. Борис, І. В. Дац, Л. В. Манюк, О. С. Ільчишин, О. Я. Солдатенко, І. В. Данилейченко, І. О. Макогонов, Н. М. Скалецька

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, вул. Пекарська, 69, 79010, Україна

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДІЮ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ХВОРИХ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ НИРКОВО-КЛІТИННОГО РАКУ І ШЛЯХИ ЙОГО УНИКНЕННЯ

Одним із результатів дії іонізуючого випромінювання на клітину є поява генетичних мутацій, які в свою чергу можуть призводити до розвитку злоякісних захворювань. Доза опромінення хворого при абдомінальному КТ-обстеженні під час діагностики нирково-клітинного раку (НКР) становить близько 5 мГр (5 мЗв) при звичайному обстеженні і може зростати до 50 мГр (50 мЗв) при мультифазному. До недавнього часу вважалось недоцільним напряму оцінювати ризик виникнення онкологічної патології під впливом таких відносно малих доз опромінення. В останні роки підтверджено важливу роль іонізуючого опромінення, отриманого хворими під час діагностичних процедур, у розвитку злоякісних новоутворень багатьох органів. При мультифазному КТ-скануванні, яке рутинно застосовується при діагностиці НКР, 1 випадок розвитку радіаційно-індукованого раку припадає на 250 (180–370) сканувань у жінок і на 330 (240–490) у чоловіків. Доведений зв’язок між проведенням комп’ютерної томографії з дозою опромінення > 7,5 мЗв і ушкодженням ДНК хворих. Одним із шляхів уникнення променевого навантаження на хворого при діагностиці НКР є ширше застосування магнітно-резонансної томографії і використання рентген-трубок зі зниженим вольтажем, проте, необхідні подальші дослідження у цьому напрямку.
Ключові слова:іонізуюче випромінювання, діагностика, нирково-клітинний рак, шкідливість.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 69–78.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини