Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. І. Білоус, І. В. Абраменко, А. А. Чумак, І. С. Дягіль, З. В. Мартіна

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна

РОЗПОДІЛ ГЕНОТИПІВ ЗА ПОЛІМОРФІЗМОМ rs2124594 У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ З УРАХУВАННЯМ РАДІАЦІЙНОГО АНАМНЕЗУ

Мета роботи: апробувати метод полімеразної ланцюгової реакції з наступним рестрикційним аналізом для визначення rs2124594 і подальшого дослідження внеску у розвиток хронічної лімфоцитарнолї лейкемії (ХЛЛ) в післячорнобильський період.
Методи. Визначення генотипів за поліморфізмом rs2124594 проведено у 109 хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ) В-клітинного походження, в тому числі 53 опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розподіл генотипів у хворих на ХЛЛ порівняний з групою практично здорових осіб європейського походження (дані 1000 Genomes Project).
Результати. Валідність апробованого методу підтверджена прямим секвенуванням. Встановлено підвищення ризику розвитку ХЛЛ за носійства поліморфної алелі С (OR = 2,37; 95 % CI 1,50–3,73; р = 0,003) та генотипу СТ (OR = 2,10; 95 % CI 1,38–3,21; р = 0,0012). Розподіл генотипів серед опромінених і неопромінених хворих на ХЛЛ не розрізнявся.
Висновки. Підтверджена асоціація поліморфних варіантів у ділянках 127180736 і 127183014 хромосоми 8q24 поблизу гена с[MYC з ризиком розвитку ХЛЛ. Модифікуючого внеску іонізуючого випромінення на реалізацію генетичної схильності до ХЛЛ, обумовленої поліморфними варіантами rs2124594, в даному пілотному дослідженні не виявлено.
Ключові слова: хронічна лімфоцитарна лейкемія, rs2124594, іонізуюче випромінювання, аварія на Чорнобильській АЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 323–331.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини