Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

А. А. Чумак1, В. В. Талько1, Н. П. Атаманюк1, Л. П. Дерев’янко1, Н. К. Родіонова1,Г. В. Косякова2,
О. Ф. Мегедь2, Т. М. Горідько2, А. Г. Бердишев2, Н. М. Гула2

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, Київ, 04050, Україна
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна

ТРАНСГЕНЕРАЦІЙНІ ЕФЕКТИ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ В ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ

Мета: вивчити можливі трансгенераційні ефекти у нащадків першого покоління щурів в умовах комбінованого впливу N-стеароїлетаноламіну (NSE) та зовнішнього опромінення їх батьків.
Матеріали і методи. У нащадків першого покоління щурів обох статей від батьків, які зазнали комбінованої дії іонізуючого випромінення в дозі 2,0 Гр та NSE в дозі 50,0 мг/кг, введеного до або після опромінення, визначали показники про- та антиоксидантної систем (концентрацію ТБК-реагуючих продуктів, активності каталази, глутатіонпероксидази в плазмі крові), досліджували концентрацію статевих гормонів тестостерону і естрадіолу, а також концентрацію нітрит-аніону.
Результати. Опромінення батьків спричиняло триразове зниження вмісту тестостерону в плазмі крові нащадків-самців та зростання активності каталази в плазмі крові нащадків-самиць, а також вірогідне збільшення концентрації протеїну в плазмі крові нащадків обох статей. Введення NSE батькам до опромінення викликало активацію процесів ПОЛ у плазмі крові нащадків обох статей на тлі вірогідного зниження активності ферментів антиоксидантного захисту (каталази та глутатіонпероксидази), однак запобігало різкому зниженню вмісту тестостерону в плазмі крові нащадків-самців, обумовленому дією опромінення на організм батьків. Введення NSE батькам після опромінення не спричиняло істотних порушень про/антиоксидантної рівноваги в організмі нащадків обох статей, проте не усувало негативного впливу опромінення батьків на рівень тестостерону у нащадків-самців.
Висновок. Трансгенераційний вплив NSE, проявляється радіосенсибілізуючими властивостями в нащадків першого покоління у випадку його застосування до опромінення батьків.
Ключові слова: іонізуюче випромінення, N-стеароїлетаноламін, щури, нащадки, перше покоління.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 270–281.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини