Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. В. Гунько1, М. І. Омельянець1, С. О. Терещенко2, С. В. Масюк1, Н. В. Короткова1, О. М. Іванова1

1Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академі медичних наук України», 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна
2Державна установа «Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру МОЗ України», п-т Перемоги, 119/121, 21а, м. Київ, 03115, Україна

ІНФОРМАЦІЙНО/СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ОСІБ, ОПРОМІНЕНИХ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ТА ПРОЖИВАЮЧИХ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ПРАКТИЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ

Мета: аналіз інформації з різних джерел для можливостей її використання в епідеміологічному дослідженні смертності дітей та підлітків (1968–1986 рр. народження) на час аварії на Чорнобильській АЕС.
Об’єкт дослідження: інформаційно-статистичні джерела за 1986–2011 рр. щодо смертності осіб, які були дітьми та підлітками на час аварії на ЧАЕС і проживали на найбільш радіоактивно забруднених територіях (РЗТ) України (Іванківський та Поліський райони Київської області, Народицький та Овруцький райони Житомирської області). Методи дослідження: теоретичні, загальнонаукові, документарний аналіз, демографічні.
Результати і висновки. Дослідження полягає у визначенні придатності наявного інформаційно-статистичного забезпечення, яке міститься у різних джерелах інформації, щодо вимірювання й оцінювання смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на ЧАЕС та проживаючих на РЗТ України. Доведено, що поєднання інформаційно-статистичних джерел Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Мін’юсту України, Державної служби статистики України і ННЦРМ дозволяє успішно проводити ретроспективні когортні дослідження на будь-якій території та за будь-який період.
Ключові слова: інформаційно-статистичне забезпечення, смертність, діти, радіоактивно забруднені території.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. C. 108–125.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини