Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

І. Т. Гавриш✉

Івано"Франківський національний медичний університет, Галицька, 2, м. Івано"Франківськ, 76000, Україна

ВПЛИВ РАДІО- ТА ХІМІОТЕРАПІЇ ОНКОХВОРИХ НА РОЗВИТОК ЧОЛОВІЧОГО БЕЗПЛІДДЯ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Висвітлено питання, що відображають патогенез порушень при впливі променевої та хіміотерапії на сперматогенез,розглянуті дози, ефекти, отримані в результаті проведених курсів лікування, групи препаратів, що застосовуються для хіміотерапії, відображені принципи захисту сперматогенезу у онкологічних хворих та методи його відновлення. Обґрунтовано актуальність подальших досліджень.
Ключові слова: хіміо-, радіотерапія, хіміотерапія, сперматогенез, фертильність.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 45–63.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини