Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко✉, О. М. Іванова, Л. О. Литвинець, В. О. Пікта, Г. М. Задорожна, М. І. Чепурний, І. А. Ліхтарьов

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ЛВЛ-ВИМІРЮВАНЬ 1986 РОКУ

Метою дослідження є експериментальне відновлення процедури проведення ЛВЛ-вимірювань 1986 року та оцінка їх мінімально-детектованої активності. Матеріали і методи. Дослідження були проведені на гамма-радіометрі СРП-68-01 зі сцинтиляційним детекто- ром на основі кристалу NaI(Tl) Ø30 x 25 мм2 та одноканальному спектрометрі NC-482-ВМ (фірми Bicron) зі сцинтиляційним детектором на основі кристалу NaI(Tl) Ø52 x 52 мм2. У роботі використано захисну камеру екс- пертного лічильника випромінювання людини (ЛВЛ), гомогенні фантоми тіла людини з радіоактивним напов- нювачем, результати ЛВЛ-вимірювань пацієнтів радіаційного реєстру (РР) ННЦРМ, отримані за допомогою ЛВЛ «Скриннер-ЗМ». В роботі використано дозиметричні та математичні методи. Результати та висновки. Відновлено процедуру проведення ЛВЛ-вимірювань на приладах, які використовува- лись у 1986 році для визначення вмісту інкорпорованого радіоцезію у населення РЗТ. За проведеною оцінкою мінімально-детектована активність ЛВЛ-вимірювань, проведених у 1986 році, лежить у межах від 1,3 кБк • ор- ганізм-1 (у випадку застосування одноканального спектрометра NC-482-ВМ зі сцинтиляційним детектором на ос- нові кристалу Ø52 x 52 мм2) до 7,4 кБк • організм-1 (у випадку застосування гамма-радіометра СРП-68-01 зі сцинтиляційним детектором на основі кристалу NaI(Tl) Ø30 x 25 мм2) для дорослої людини при часі вимірю- вання 60 с; від 0,8 кБк • організм-1 до 5,6 кБк • організм-1, відповідно – для підлітка; та від 0,5 кБк • організм-1 до 3,8 кБк • організм-1, відповідно – для дитини.
Ключові слова:ЛВЛ-вимірювання, радіоцезій, радіометр СРП-68-01, одноканальний спектрометр NC-482-ВМ, мінімально-детектована активність (МДА).

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2016. Вип. 21. C. 119–131.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини