Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗАХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЗОНИ ГАРАНТОВАНОГО
ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ
Ю. Ю. Озерова1, В. А. Прилипко1, А. А. Мишковська2
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, Україна, 04050
2Міністерство охорони здоров'я України, вул. Грушевського, 7, 01601, м.Київ, Україна

Метою даного дослідження стала експертна оцінка реалізації лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я населення зони добровільного гарантованого відселення з урахуванням обмежень дії положень окремих статей Законів України з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Методи. В процесі дослідження було застосовано опитування з використанням методу експертних оцінок. Сформована група фахівців трьох рівнів (державний, обласний, районний) зайнятих у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Вимогами відбору були досвід роботи за фахом не менш ніж 10 років, відповідний профіль та посада. Для отримання первинних емпіричних даних було застосовано просте упорядкування значень, їх парне чи послідовне порівняння.
Результати. За оцінками експертів організаційна робота Кабінету Міністрів та міністерств, що зайняті при вирішенні проблем ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в останні роки є малоефективною. Зменшується використання коштів з Фонду для реалізації заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення. Не існує одностайності серед експертів щодо обмежень дії окремих статей Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, що стосуються принципів соціального захисту та організації медичної допомоги населенню, яке мешкає на радіоактивно забруднених територіях.
Висновки. При вирішенні соціальних та медичних проблем наслідків Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України тривалий час не приймає концептуально нових змін в законодавчій базі з цього питання, а тільки обмежує дії великої кількості статей існуючих законів, що були прийняті у 1991 році. Останнє загострює соціальну напругу в суспільстві та руйнує зв’язок “громадянин-держава”. Сформувалась крайня необхідність проведення всебічної громадської експертизи існуючих законів із залученням до “круглого столу” фахівців різного спрямування для обґрунтування проектів законів.
Ключові слова: експертна оцінка, радіоактивно забруднені території, лікувально-профілактичні заходи, організація медичної допомоги, соціальний захист.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 133–143.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини