Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   
Редакційна колегія

Головний редактор: Базика Д. А., академік НАМН, д-р мед. наук, професор (Київ)

Заступник головного редактора: Сушко В.О., д-р мед. наук, професор (Київ)

Відповідальні редактори:
Чумак В. В., д-р біол. наук (Київ) – епідеміологія та дозиметрія
Талько В. В., д-р мед. наук, професор (Київ) – експериментальні дослідження
Логановський К. М, д-р мед. наук, професор (Київ) – клінічні дослідження

Відповідальний секретар: Яніна А. М., канд. біол. наук, ст.н.с., (Київ)

Відповідальний за технічне оформлення: Афанасьєв Д. Є., канд. мед. наук, (Київ)

Члени редколегії:

Абраменко І. В., д-р мед. наук, професор (Київ)
Баханова О. В., канд. фіз-мат. наук (Київ)
Бебешко В. Г., чл.-кор. НАМН, д-р мед. наук, професор (Київ)
Бузунов В. О., д-р. мед. наук, професор (Київ)
Дружина М. О., д-р біол. наук (Київ)
Дьоміна Е. А., д-р біол. наук (Київ)
Ільєнко І. М., д-р біол наук (Київ)
Клименко С. В., д-р мед. наук, професор (Київ)
Лавренчук Г. Й., д-р біол. наук (Київ)
Липська А. І., д-р біол. наук (Київ)
Мабучі К., професор (Бетезда, США)
Мінченко Ж. М., д-р біол. наук, професор. (Київ)
Мітряєва Н. А., д-р біол. наук, ст.н.с. (Харків)
Овсяннікова Л. М., д-р мед. наук, професор (Київ)
Прилипко В. А., д-р мед. наук, професор (Київ)
Романенко А. Ю., акад. НАМН, д-р мед. наук, професор (Київ)
Сімонова Л. І., д-р мед. наук, професор (Харків)
Степанова Є. І., д-р.мед. наук, професор (Київ)
Федірко П. А., д-р мед. наук, професор (Київ)
Чоботько Г. М., д-р біол. наук, професор Київ)
Чумак А. А., д-р мед. наук, професор (Київ).
Ямашіта Ш., M.D., Ph.D., Prof. (Нагасакі, Японія)
Янович Л. А., канд. мед. наук, ст.н.с. (Київ)

Відповідальний за випуск д-р мед. наук, професор Сушко В.О.

Адреса редакції:
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини
Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050
Тел.: (38044) 483-30-45; факс: (38044) 483-72-02; e-mail: rad_problems@ukr.net
http://radiationproblems.org.ua/Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини