Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Н. В. Гунько, О. М. Іванова, К. М. Логановський, Н. В. Короткова, С. В. Масюк

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, Київ, 04050, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ УКРАЇНИ

Передумови. Радіаційні аварії на Чорнобильській АЕС (СРСР, 1986 р.) та Фукусіма-1 (Японія, 2011 р.) засвідчили, що глобальне забруднення довкілля є втручанням в нормальну життєдіяльність людей та негативно впливає на популяційне здоров’я населення. Зазначені аварії висвітлили низку нормативно-правових і медико-соціальних проблем щодо фізичних осіб («самоселів»), які повернулися на небезпечну за радіаційним чинником територію для постійного проживання.
Мета дослідження: узагальнення досвіду врегулювання нормативно-правових, еколого-дозиметричних та медико-соціальних аспектів життєдіяльності населення, яке проживає в зоні відчуження Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) («самоселів»). Об’єкт та методи дослідження. Обрана проблема має комплексний характер, що зумовило необхідність узагальнення радіаційно-гігієнічних, медико-біологічних, соціально-економічних, демографічних і соціологічних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Використано комплекс методів теоретичного дослідження й аналізу емпіричних даних на принципах міждисциплінарної взаємодії, застосовано системний, правовий, економічний, медико-біологічний, демографічний та ретроспективно-дозиметричний підходи дослідження.
Результати. Показано, що після аварії на ЧАЕС частина населення відмовилася від евакуації або повернулася для постійного проживання до радіаційно небезпечних земель. У 1986–2009 рр. кількість «самоселів» коливалася від 150 до 2 000 осіб у різні роки, станом на 2021 р. – 101 особа. Це переважно особи післяпрацездатного віку, жінки, одинокі або вдови/вдівці. Встановлено, що довготривале проживання на території зони відчуження впливає на стан фізичного та психічного здоров’я «самоселів» і зумовлює атипове старіння, зокрема центральної нервової системи. Згідно з розрахунками середня ефективна доза сумарного опромінення, накопичена «самоселами» за перші 3 роки складає 30 % від дози за весь післяаварійний період, а доза, накопичена за 20 років – 54 % від дози, накопиченої за 35 років. Проте ефективні дози опромінення мешканців-самоселів різних населених пунктiв зони відчуження, накопичені у різні періоди після аварії значно різняться. Ця інформація потребує подальшого вивчення у розрізі «доза опромінення – стан здоров’я». Висновки. Після аварії на ЧАЕС частина населення відмовилася від евакуації та продовжила проживати на радіаційно небезпечних землях. Ефективні дози опромінення мешканців-самоселів зони відчуження, накопичені у різні періоди після аварії значно різняться. Середня ефективна доза сумарного опромінення, накопичена «самоселами» за перші 3 роки складає 30 % від дози за весь післяаварійний період, а доза, накопичена за 20 років – 54 % від дози, накопиченої за 35 років.
Ключові слова: Чорнобильська атомна електростанція, зона відчуження, «самосели», дози опромінення, здоров’я.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2021. Вип. 26. C. 141–161. doi: 10.33145/2304-8336-2021-26-141-161

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини