Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

В. В. Василенко, Г. М. Задорожна, М. С. Курята, Л. О. Литвинець, Д. В. Новак, Л. П. Міщенко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Юрія Іллєнка, 53, м. Київ, 04050, Україна

ОЦІНКА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МЕШКАНЦЯМИ ОКРЕМИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Мета. Оцінка рівнів споживання основних продуктів харчового раціону мешканців окремих населених пунктів радіоактивно забруднених територій (РЗТ) Київської, Рівненської, Житомирської областей і визначення у раціоні частки продуктів місцевих домогосподарств та продуктів, придбаних у торговій мережі.
Матеріали та методи. Дослідження були проведені у 22 населених пунктах (НП) Київської, Рівненської, Житомирської областей. Для дослідження було складено опитувальні листи дорослих і дітей, які включали 47 питань у 5 змістових блоках: щодо анкетних даних опитуваної особи; особливостей ведення домогосподарства; рівнів споживання продуктів харчування, вирощених у місцевих домогосподарствах та, окремо, куплених у торговій мережі; рівнів споживання місцевих продуктів дикої природи; і п’ятий – щодо володіння інформацією про радіацію, отриману індивідуальну дозу опромінення від «чорнобильської компоненти», захисні профілактичні заходи. Усього опитано 539 осіб серед яких 359 дорослих та 180 дітей віком від 1 до 18 років. Інформацію про дітей до 14 років надано їх батьками. Використано математичні, статистичні методи.
Результати. За результатами опитування можна стверджувати, що найбільш вживаними продуктами харчування мешканців обстежених НП є молоко та молочні продукти, картопля та коренеплоди місцевого вирощування, хліб та хлібопродукти придбані в торговій мережі. Аналіз структури і динаміки харчового раціону населення обстежених НП показав значне зменшення рівнів споживання основних харчових продуктів, у першу чергу, придбаних через торгову мережу, обумовлене зниженням купівельної спроможності населення в останні роки.
Висновки. Харчовий раціон мешканців обстежених НП складається переважно з продуктів, вироблених у приватних або місцевих домогосподарствах. Менше населення вживає продуктів дикої природи – дичини, риби з місцевих водоймищ, ягід лісових сирих та консервованих, грибів свіжих та сушених, однак зважаючи на їх суттєву забрудненість 137Cs, навіть незначні обсяги споживання цих продуктів можуть призвести до формування значної дози опромінення.
Ключові слова: радіоактивно забруднені території, харчовий раціон, рівні споживання продуктів, опромінення.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 93–108. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-93-108

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини