Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Ю. Г. Антипкін1, Н. Є. Горбань1, О. Ю. Борисюк1, О. В. Линчак2

1ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», вул. Платона Майбороди, 8, м. Київ, 04050, Україна
2ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», вул. Попудренка, 50, 02094, м. Київ, Україна

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК-МЕШКАНОК РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (2007–2017 рр.)

Мета: аналіз деяких порушень репродуктивного здоров’я жінок-мешканок радіоактивно забруднених та чистих територій України.
Матеріали та методи. Проведено аналіз даних щодо порушень менструального циклу (ПМЦ), раку тіла матки (ТМ), запальних захворювань шийки матки (ЗЗШМ), які взято зі статистичної звітності МОЗ України, даних Державної служби статистики України та Київського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини за період 2007–2017 рр., залежно від проживання в радіоактивно забрудненому або чистому населеному пункті.
Результати. Поширеність і захворюваність на ПМЦ зросли з 2007 по 2017 р. з 17,79 ‰ та 10,66 ‰ до 18,50 ‰ та 11,66 ‰, показники поширеності та захворюваності на ЗЗШМ – з 10,05 ‰ та 7,11 ‰ до 12,50 ‰ і 8,60 ‰. Спостерігалася негативна тенденція захворюваності на злоякісні новоутворення ТМ (приріст на 32,2 %) та ШМ (приріст на 5,1 %). Частота раку ТМ за 2014–2017 рр. порівняно з Україною в цілому (0,14 ‰) у Київській та Житомирській областях підвищилась (0,17 ‰, р ‹ 0,01 та 0,17 ‰, р ‹ 0,01), а у Рівненській не відрізнялась від загальноукраїнської (0,12 ‰). Найнижчі поширеність і захворюваність на ПМЦ виявлені у Рівненській області (10,41 ‰ та 6,85 ‰), що майже вдвічі нижче за аналогічні показники в Житомирській області (24,78 ‰ та 11,16 ‰). У Київській області ці показники теж достовірно менші порівняно із загальноукраїнськими (14,48 ‰ та 10,10 ‰). У Київській області не відмічено різниці у частоті ПМЦ (389,57 ‰, проти 405,99 ‰, р = 0,72), гіперплазії (67,48 ‰ проти 59,95 ‰, р = 0,80) та поліпів ТМ (46,01 ‰ проти (57,22 ‰, р = 0,62) на забрудненій та чистій територіях. Не виявлено такої різниці і для жінок 1970–1987 рр. народження.
Висновки. На фоні підвищеної частоти раку ТМ на забруднених територіях Житомирської та Київської областей, поширеність та захворюваність на ПМЦ була більша за загальноукраїнську лише в Житомирській області, тоді як у Київській і Рівненській, навпаки, показники були нижчими. Відсутня різниця у частоті ПМЦ, гіперплазії ендометрія, поліпів ТМ як окремо, так і у їх поєднанні, серед жінок, які проживали на забрудненій та чистій територіях Київської області.
Ключові слова: репродуктивне здоров’я, радіоактивне забруднення, рак тіла матки, порушення менструального циклу, гіперплазія ендометрія, поліп тіла матки.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2019. Вип. 24. C. 284–295. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-284-295

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини