Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

Л. О. Ляшенко, Л. А. Янович, Н. Ю. Чупровська, А. М. Саєнко

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАМН УКРАЇНИ»

Проведено аналіз стану інноваційної діяльності ННЦРМ, висвітлено основні види інноваційної діяльності установи, а саме: створення інноваційного продукту, впровадження та інноваційний консалтинг. Обгрунтовано перспективні напрями її розвитку: підвищення рівня впровадження з використанням сучасних інформаційнопублікаційних механізмів, зокрема цифрової ідентифікації об’єкта, та розвиток академічного підприємництва.
Ключові слова: інноваційна діяльність, впровадження, інноваційний консалтинг,академічне підприємництво.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.
2018. Вип. 23. C. 524–529. doi: 10.33145/2304-8336-2018-23-524-529.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини