Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ РЕПАРАЦІЇ ДНК XRCC1 ТА XPD ТА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

В. М. Шкарупа1, С. О. Геник-Березовська2, В. О. Паламарчук3, В. В. Талько1, С. В. Клименко1

1Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2ДУ "Інститут спадкової патології НАМНУ", вул. Лисенка, 31а, м. Львів, 79000, Україна
3Український науково-практичний Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Кловський узвіз, 13-а, м. Київ, 01021, Україна

Метою роботи було визначити та порівняти особливості поліморфізму генів репарації XRCC1 Arg399Gln та XPD Lys751Gln у хворих на рак щитоподібної залози (РЩЗ), які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та у хворих без впливу іонізуючого випромінення (ІВ) в анамнезі.
Матеріали і методи. Визначення поліморфізму генів XRCC1 Arg399Gln та XPD Lys751Gln проводилось шляхом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у 102 хворих на РЩЗ: 38 осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС (учасники ліквідації наслідків аварії, евакуйовані та мешканці контрольованих територій, забруднених радіонуклідами), 64 особи без впливу іонізуючого випромінення в анамнезі та 41 особа контрольної групи жителів України без онкопатології. Для порівняння отриманих даних щодо спонтанного та радіаційно-асоційованого РЩЗ та розрахунку відмінностей частот алелей і ризику виникнення онкопатології використовували дані літератури щодо контрольних груп популяцій Російської Федерації, Білорусії, Польщі.
Результати. При порівнянні з даними літератури щодо поліморфізму XRCC1 у радіаційно-експонованих осіб без онкопатології, ризик розвитку РЩЗ у гомозиготних носіїв мінорного алелю XRCC1 Gln399Gln у осіб, які зазнали впливу ІВ, виявився достовірно підвищеним: ОR = 4,14, p = 0,001 (CI 95 % 1,72–9,93). У гомозиготних носіїв мінорних алелей гена XPD Lys751Gln, які зазнали впливу ІВ, виявлено збільшення ризику розвитку РЩЗ: ОR = 3,30, p = 0,05 (CI 95 % 0,82–14,14) порівняно з контрольною групою української популяції.
Висновки. Носійство гомозиготних мінорних алелей генів репарації ДНК XRCC1 Gln399Gln та XPD Gln751Gln є фактором ризику розвитку РЩЗ за умов впливу іонізуючого випромінювання в дослідженій групі української популяції.
Ключові слова: поліморфізм генів XRСС1 та XPD, рак щитоподібної залози, аварія на Чорнобильскій АЕС.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 552–571.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини