Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ГЕНО- ТА ЦИТОТОКСИЧНІ ЕФЕКТИ В КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ, ІНДУКОВАНІ ТРИВАЛИМ НАДХОДЖЕННЯМ РАДІОІЗОТОПУ 131І ДО ОРГАНІЗМУ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ

Н. М. Рябченко, А. І. Липська, О. О. Бурдо, О. А. Сова, І. П. Дрозд

Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України, проспект Науки, 47, м. Київ, 03680, Україна

Мета: оцінити стан кровотворної системи експериментальних щурів за змінами показників гено- та цитотоксичних ефектів в кістковому мозку та морфологічного складу периферичної крові при тривалому щоденному надходженні 131І.
Матеріали і методи: Протягом 15 діб щурам лінії Вістар щоденно перорально вводили розчин натрію йодиду активністю 29,3 кБк. На 1, 2, 3, 7-му та 15-ту доби визначали питому активність ізотопу в органах, рівень мікроядер у поліхроматофільних еритроцитах кісткового мозку, індекс цитотоксичності, кількість еритроцитів, лейкоцитів периферичної крові та підраховували лейкограму.
Результати: Встановлено, що максимальний генотоксичний ефект за тривалої дії 131І формувався у ранні терміни спостереження з подальшим зниженням рівня цитогенетичних ушкоджень клітин кісткового мозку, тоді як цитотоксична дія ізотопу 131І проявлялась у віддалені терміни введення. Зміни у морфологічному складі периферичної крові були зумовлені зсувом лейкоцитарної формули за рахунок незрілих форм нейтрофілів. У лейкограмі протягом усього експерименту виявляли підвищену кількість патологічних і атипових форм лімфоцитів.
Висновки: Тривале введення 131І не призводить до дозозалежних змін цито- та генотоксичних показників у клітинах кісткового мозку і периферичної крові.
Ключові слова: 131І, генотоксична дія, цитотоксичний ефект, кістковий мозок, гематологічні показники.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 543–551.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини