Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У КУЛЬТУРІ КЛІТИН В УМОВАХ ДІЇ РАДІОНУКЛІДУ СТРОНЦІЮ-90

І. З. Руссу1, Н. К. Родіонова2, Д. І. Білько1, Н. М. Білько1

1Національний університет "Києво-Могилянська академія", вул. Г. Сковороди, 2, Київ, 04655
2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, вул. Васильківська, 45, Київ, 03022

Метою роботи було вивчити функціонування кровотворної системи щурів при внутрішньому опроміненні 90Sr за умов його тривалого та одноразового надходження.
Матеріали і методи. Для вивчення функціонального стану стовбурових клітин кісткового мозку та їх найближчих нащадків – кровотворних клітин-попередників проводили культивування гемопоетичних клітин щурів у системі дифузійних камер in vivo, а також оцінювали кількісний та якісний склад отриманих у культурі клітинних агрегатів.
Результати. На основі проведених експериментів було з'ясовано, що тривала дія інкорпорованого радіонукліду 90Sr призводить до суттєвих порушень у кровотворній системі, зокрема, було виявлено зміни у гематологічних показниках опромінених тварин, появу циркулюючих клітин-попередників у периферичній крові, зниження ефективності колонієутворення клітин-попередників кісткового мозку, а також кількісні та якісні зміни у клонах.
Висновки.Визначені показники підтверджують зв'язок виявлених раніше вказаних порушень у опромінених осіб із дією іонізуючої радіації і можуть слугувати підґрунтям для розробки критеріїв ураження кровотворної системи людини та формування груп ризику серед осіб, які зазнали впливу 90Sr.
Ключові слова: гемопоез, клітини-попередники, культура клітин у дифузійних камерах invivo, внутрішнє опромінення, 90Sr.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 533–542.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини