Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ВМІСТ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ У КРОВІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЗАПАЛЕННЯМ

Н. Є. Нурищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, 01033, м. Київ, Україна

Метою роботи було визначення ефективності протизапальної дії ультразвуку за вмістом інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-8  та фактору некрозу пухлин альфа в крові щурів з експериментальним запаленням. Матеріали і методи. Дослідження проводили з використанням загальноприйнятої моделі запалення – каррагінан-індукованого набряку кінцівки щурів. Вміст інтерлейкінів IL-6 та IL-8 визначали за методом імуноферментного аналізу (ELISA) відповідно до стандартного протоколу Immunoassay kit IL-10, Biosourse (США). Вміст TNF-α визначали за цитотоксичною дією на чутливу лінію мишачих фібробластів L-929.
Результати і висновки. Показано, що в групі щурів з каррагінін-індукованим набряком спостерігалось збільшення вмісту IL-6 у 2,8 рази, IL-8 – у 5,6 рази, а TNF-α – в 3 рази порівняно з контролем. Курсова дія УЗ сприяла зниженню вмісту досліджених показників. Вміст IL-6 знижувався в 1,7 рази, IL-8  та TNF-α – в 1,6 рази порівняно з запаленням. Зважаючи на це, застосування УЗ при запальних станах видається абсолютно доцільним та перспективним.
Ключові слова: ультразвук, запалення, інтерлейкін-6, інтерлейкін-8, фактор некрозу пухлин альфа.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 526–532.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини