Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ДОВГОТРИВАЛОГО ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ НА РОЗВИТОК ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ ТА ЇХ СПЕРМОУТВОРЕННЯ

А. В. Клепко, О. А. Мотрина, О. С. Ватліцова, К. С. Андрейченко, С. А. Пчеловська, С. В. Андрейченко, Л. В. Горбань

Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", вул. Мельникова, 53, Київ 04050, Україна

Мета: вивчити вплив довготривалого гамма-опромінення з малою потужністю дози (13х10-6 сГр/с) на розвиток лабораторних щурів, їх статевих органів, а також на кількісні показники спермоутворення і кінетичні характеристики сперматозоїдів.
Матеріали та методи: досліди проводили на лабораторних білих щурах віком 2,5 місяці. Тварин опромінювали на установці "Еталон" з гамма-полем Со-60 в дозах 0,1–1,0 Гр. У декапітованих тварин вилучали тестикули, епідидиміси та вентральну простату. На лабораторних вагах визначали середню вагу тварин та їх статевих органів для кожної експозиційної дози опромінення. Кількість сперматозоїдів в епідидимісах та тестикулах визначали за допомогою фазово-контрастної мікроскопії після проведення гомогенізації тканини в фізіологічному розчині, що містив також Тритон Х-100 і NaN3. Кінетичні характеристики сперматозоїдів аналізували за допомогою фотозйомки при температурі 37°С.
Результати: встановлено, що довготривале гамма-опромінення не позначається на вазі як тіла тварин, так і їх епідидимісів. Однак помічено зменшення ваги тестикул при дозах 0,1; 0,3; 0,6 та 1,0 Гр, а також збільшення ваги простати при дозі 1,0 Гр. У опромінених тварин зменшувались загальна кількість сперматозоїдів в яєчках і денна продукція сперматозоїдів. Відмічено збільшення прямолінійної та криволінійної швидкості сперматозоїдів,  а також частоти їх хвостових коливань.
Висновок: довготривале тотальне гамма-опромінення малої потужності лише в деякій мірі позначається на розвитку статевих органів лабораторних щурів – тестикулах і простаті, а також проявляється в незначному пригніченні спермоутворення і зростанні кінетичних характеристик сперматозоїдів.
Ключові слова: довготривале опромінення, низька потужність, спермоутворення, криволінійна та прямолінійна швидкість, тестикулярний індекс.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 500–509.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини