Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

РИЗИК РОЗВИТКУ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ СІТКІВКИ У ОПРОМІНЕНИХ У РІЗНОМУ ВІЦІ ОСІБ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

П. А. Федірко1, Т. Ф. Бабенко1, Р. Ю. Дорічевська1, Н. А. Гарькава1

1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України", вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49044, Україна

Мета: Оцінити взаємозв`язок між віком, в якому людина зазнає радіаційного впливу, і ризиком розвитку патологічних змін ока (на прикладі поширеності ангіопатії сітківки).
Матеріали і методи. Об'єктом дослідження був стан судин сітківки 2531 особи (1948 евакуйованих з м. Прип'яті у віці до 20 років і 583 опромінених внутрішньоутробно внаслідок Чорнобильської катастрофи). Використано результати стандартизованих офтальмологічних обстежень, проведених з 1993 по 2000 роки в межах програми клініко-епідеміологічного реєстру. Серед евакуйованих виділено різні вікові групи опромінених. З масиву контрольної групи сформовано відповідні за віком групи неопроміненого контролю. Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням пробної вільної версії пакету програм "Open Epi 2.2.1".
Результати. В усіх групах виявлено значну поширеність патології судин сітківки. Різниця в поширеності ангіопатії для опромінених in utero в порівнянні з віковим контролем була достовірною. Достовірно вищою була поширеність судинної патології сітківки і в усіх групах евакуйованих. Поширеність ангіопатії була вищою в групі опромінених in utero і у віці 8–12 років, а в групі осіб, опромінених у віці 4–7 років, ризик наявності ангіопатії був нижчим.
Висновки. Показано, що поява віддалених радіаційних ефектів залежить, за інших приблизно рівних умов, від віку, в якому людина зазнала опромінення. За участі в роботах в умовах професійного радіаційного впливу осіб, які внаслідок Чорнобильської катастрофи були опромінені внутрішньоутробно або у віці від 8 до 20 років, необхідно вжити додаткових профілактичних заходів.
Ключові слова: іонізуюче випромінювання, особи, опромінені внутрішньоутробно та в дитячому і юнацькому віці, аварія на ЧАЕС, ангіопатія сітківки.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 467–473.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини