Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЧАСТОТА ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ 72 КОДОНУ ГЕНА TP53 (RS1042522) СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Я. М. Міщук1, С. В. Серга1, О. К. Коляда2, Л. І. Остапченко1, С. В. Демидов1,
І. А. Козерецька1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр “Інститут біології”, вул. Володимирська 64, м. Київ, 01601, Україна
1Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України, вул. Вишгородська 67, м. Київ, 04114, Україна

Мета. Визначити частоту алелів Arg та Pro кодону 72 гена TP53 серед населення України.
Методи. Частоту алелів визначали для 148 умовно здорових людей. Генотипування проводили методом алель-специфічної полімеразної ланцюгової реакції.
Результати. Генотипом Arg/Arg характеризувались 31 особа (20,9 %), генотипом Arg/Pro – 116 осіб (78,4 %), тоді як генотип Pro/Pro ідентифіковано лише у 1 людини (0,7 %). Розподіл отриманих частот генотипів не відповідає рівновазі Харді-Вайнберга (c2=59,7, p<0,0001).
Висновок. Частоти алелів Arg та Pro в популяції України становлять 60 та 40 % відповідно, що статистично відрізняється від частот, характерних для Польщі, Чехії, США та Бразилії.
Ключові слова: поліморфізм, ген TP53, ризик розвитку раку, УФ-опромінення.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 414–419.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини