Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ПРОБЛЕМИ ВНАСЛІДОК ОПРОМІНЕННЯ ГІПОКАМПА ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ РАДІОЛОГІВ – ДОЗОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЙМОВІРНІ ЕФЕКТИ: МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

В. Чумак1, А. Моргун1, О. Баханова1, К. Логановський1, Т. Логановська1, Д. Мараззиті2

1Державна установа  “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, 53, вул. Мельникова, м. Київ, 04050, Україна
2Пізанський університет, Віа Рома, 67, 56100 Піза, Італія

Метою дослідження було вивчити закономірності формування доз на гіпокамп в умовах роботи лікаря-інтервенційного кардіолога у рентген-операційній методом Монте-Карло, а також встановити їхній зв’язок з ефективною дозою (що використовується у радіаційному захисті) та показаннями індивідуальних дозиметрів, щоб оцінити ймовірність досягнення протягом кар’єри рівня дози, при якому можуть спостерігатися такі радіаційні ефекти, як когнітивні порушення та інші нервово-психічні розлади.
Матеріали і методи: моделювання методом Монте-Карло доз опромінення гіпокампів лікаря за допомогою гібридного воксельно-математичного фантома для типових ангіографічних проекцій та енергетичних спектрів, властивих для процедур інтервенційної кардіології.
Результати: показано, що опромінення голови є сильно неоднорідним і залежить від рентгенографічної проекції: відмінність доз опромінення лівого та правого гіпокампа може становити до двох з половиною разів, за певних умов доза у лівому гіпокампі може вдвічі перевищувати ефективну дозу, яку оцінювали за поширеним алгоритмом подвійної дозиметрії.
Висновки: дози на гіпокамп протягом стажу професійного опромінення можуть сягати величин, при яких можуть з’явитися когнітивні та емоційно-поведінкові порушення, тому глибоке вивчення ефектів опромінення мозку працівників інтервенційної радіології є вкрай необхідним
Ключові слова: моделювання Монте-Карло, інтервенційна радіологія, доза опромінення, гіпокамп, радіоцеребральні ефекти, когнітивні порушення.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2015. Вип. 20. C. 241–256.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини