Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ В ОНКОРАДІОЛОГІЇ

М. І. Пилипенко1, Л. Л. Стадник2, М. М. Риган3, Ю. М.Скалецький4, О. Ю.Шальопа2

1Харківський національний медичний університет, кафедра радіології та радіаційної медицини, просп. Леніна, 4, м. Харків, 61022, Україна
2Державна установа “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України”, центральна лабораторія радіаційної гігієни медичного персоналу і пацієнтів, вул.. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024, Україна
3Медичний центр “Клініка сучасної ортопедії”, вул. Дмитрівська, 69, м. Київ, 01135, Україна  
4Національна комісія з радіаційного захисту населення України, вул. Бастіонна, 15, м. Київ, 01014, Україна

Мета дослідження: оцінка стану безпеки пацієнтів, яким проводиться радіаційна терапія, і масштабів медико-соціальних наслідків помилкових дій персоналу в цій сфері.
Матеріал і методи дослідження. Досліджувались результати міжнародного ТЛД-аудиту (МАГАТЕ / ВООЗ) якості дозиметрії при проведенні процедур на кобальтових телегамма-апаратах в Україні, а також нормативно-правова база щодо забезпечення безпеки надання радіотерапевтичної допомоги, наукові публікації з безпеки пацієнтів. Методи дослідження: статистичний, аналітичний, бібліографічний, системного підходу.
Результати дослідження та їх обговорення. На прикладі променевої терапії з використанням результатів міжнародної програми МАГАТЕ/ВООЗ по ТЛД-аудиту якості дозиметричного калібрування апаратів дистанційної гамма-терапії в Україні з 1998 по 2014 роки зроблена спроба оцінити масштаби медико-соціальних наслідків недооцінки лікарських помилок в онкорадіологіі. Попередньо ідентифіковані проблеми нормативно-правового характеру медичних помилок у онкорадіологіі.
Висновки. Проблема медичних помилок при лікуванні онкохворих радіаційними методами в Україні є надзвичайно актуальною. Зазвичай проблеми помилок у онкорадіології розглядаються в організаційному, методичному, кадровому та технічному аспектах, при цьому не висвітлюються медико-соціальні наслідки проблеми. За оптимістичним варіантом від помилок, пов’язаних тільки із розрахунком дози, можуть страждати близько 10 тис. онкохворих на рік, а за песимістичним - кількість таких хворих за такий же період може  сягати 15 тис. чоловік. У онкорадіологіі з міркувань безпеки пацієнтів є проблеми правового характеру, що потребують з’ясування. Першочерговим завданням щодо підвищення безпеки хворих у онкорадіологіі є облік і аналіз дефектів променевої терапії та їх наслідків.
Ключові слова: безпека пацієнтів, дефекти лікарської допомоги, лікарські помилки, кобальтові телегамма-апарати, ТЛД-аудит, радіаційна аварія.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.  2015. Вип. 20. C. 204–214.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини