Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПОТОЧНОМУ ЕТАПІ АВАРІЇ НА ЧАЕС (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В. В. Василенко, С. Ю. Нечаєв, М. Я. Циганков, Г. Г. Ратіа, В. Б. Берковський, В. О. Пікта, Д. І. Шпаченко, Г. М. Задорожна, Л. П. Міщенко

Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”,  вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Метою дослідження є визначення основних чинників формування дози внутрішнього опромінення у мешканців радіоактивно забруднених територій Київської області за результатами проведення комплексного дозиметричного моніторингу.
Матеріали і методи. Для досліджень було обрано 3 населених пункти (НП) – с. Рагівка, с. Зелена Поляна Поліського району та с. Карпилівка Іванківського району. Двічі на рік, у травні та жовтні, у мешканців цих НП було проведено визначення вмісту інкорпорованого 137Cs шляхом прямого вимірювання на лічильниках випромінювання людини (ЛВЛ) безпосередньо за місцем проживання, зібрано основні продукти харчування для визначення вмісту в них радіонуклідів 90Sr та 137Сs, і проведено опитування мешканців цих сіл щодо рівнів споживання цих продуктів. В роботі використано математичні, дозиметричні, радіохімічні методи.
Результати та висновки. Оцінки дози внутрішнього опромінення від надходження 137Cs з молоком та картоплею складають від 0,3 до 34 % від дози за даними ЛВЛ. Внесок у дозу внутрішнього опромінення від 137Cs за рахунок споживання молока не більш, ніж в 2 рази, перевищує внесок за рахунок споживання картоплі при однакових рівнях споживання цих продуктів. Внесок у дозу внутрішнього опромінення від 90Sr за рахунок споживання молока та картоплі приблизно однаковий. Споживання грибів та інших місцевих продуктів дикої природи мешканцями обстежуваних населених пунктів є одним з основних чинників формування дози внутрішнього опромінення, обумовленої надходженням 137Cs.
Ключові слова: внутрішнє опромінення, комплексний дозиметричний моніторинг, лічильник випромінювання людини (ЛВЛ), пероральне надходження радіонуклідів 137Сs та 90Sr.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.  2015. Вип. 20. C. 147–156.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини