Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ ДОЗ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ УКРАЇНИ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

І. А. Ліхтарьов1, Л. М. Ковган1, С. В. Масюк1 , О. М. Іванова1, М. І. Чепурний1, З. Н. Бойко1, В. Б. Герасименко1, С. О. Терещенко2, І. Г. Кравченко2, Г. І. Кортушин2, О. Д. Марценюк2, І. Г. Губіна2

1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” 
2Державна установа “Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру” Міністерства охорони здоров’я України, вул. Крамського, 21a, м. Київ, 03115, Україна

Починаючи з 2007 р. у відділі дозиметрії ННЦРМ проводяться роботи щодо забезпечення Державного Реєстру України (ДРУ) осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи оцінками доз опромінення. На сьогодні індивідуалізація доз виконана для дев’яти районів, розташованих у Київській, Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях. Структура районно-специфічних моделей, що використовувалися для реконструкції індивідуалізованих доз, була детально описана у попередньому, 19 випуску, цього Збірника (2014 р.). Були встановлені умови відбору осіб із ДРУ, у відповідності з якими для кожного району сформовано контингент осіб, для яких може бути реконструйована доза. Всього за період 2007–2015 рр. індивідуалізована доза була реконструйована для 244 226 осіб 9 районів, що складає ~58 % всіх зареєстрованих в ДРУ мешканців цих районів. Результати розрахунків передавались у ДРУ у форматах, адаптованих до загальної структури баз даних ДРУ. Для кожної особи, для якої задовольнялись умови відбору, оцінювалися: (1) можлива поглинута доза внутрішнього опромінення щитоподібної залози від радіойоду у 1986 р., (у припущенні, що дана особа у 1986 р. проживала у тому ж населеному пункті, де була поставлена на облік ДРУ); (2) річні дози зовнішнього, внутрішнього та сумарного опромінення усього тіла за період нагляду у ДРУ; (3) сумарна доза опромінення усього тіла, накопичена за період нагляду в ДРУ; (4) сумарна накопичена доза за період можливого опромінення, починаючи з 1986 р. до року прийняття на облік у ДРУ. Наведені узагальнені результати розподілу суб’єктів ДРУ різних районів за інтервалами доз, накопичених у різні періоди після аварії. Районні таблиці-матриці демонструють динаміку накопичення доз суб’єктами ДРУ як за період їх перебування на обліку, так і за період їх можливого проживання в населеному пункті реєстрації, починаючи з 1986 р. Сформульовано напрямки подальших досліджень, виконання яких дозволить збільшити кількість осіб, яким можна розрахувати індивідуалізовану дозу опромінення.
Ключові слова: медико-дозиметричний реєстр, еколого-дозиметричні моделі, індивідуалізовані дози опромінення, реконструкція доз опромінення, Чорнобильська катастрофа.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології.  2015. Вип. 20. C. 104–126.

повний текст
Головна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини