Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО Й НЕРАДІАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Л. І. Краснікова, В. О. Бузунов
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета. Визначення ризиків розвитку ішемічної хвороби серця серед учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС з урахуванням дози зовнішнього опромінення всього тіла, а також нерадіаційних факторів (біологічних, соціально-гігієнічних, поведінкових).
Матеріали й методи. За даними клініко-епідеміологічного реєстру ННЦРМ проведено ризик-аналіз на когорті УЛНА 1986–1987 р. чоловічої статі (8625 осіб, у т.ч. 3623 осіб з дозами зовнішнього опромінення всього тіла). Період моніторингу 1992–2013 рр. Використовувалася внутрішня контрольна група з дозами менше 0,05 Гр.
Результати. В УЛНА, опромінених у віці до 40 років, встановлені статистично достовірні радіаційні ризики розвитку ішемічної хвороби серця при дозах 0,15–0,249; 0,25–0,99; 1 Гр і більше (в дозовій групі 0,15–0,249 Гр RRY=1,9 (1,2; 3,1), ERR=4,6 (1,5; 14,9) Гр-1, EAR=64,2 випадків на 1 000 людино-років, Гр); у опромінених у віці 40 років і старше – при дозах 0,5–0,99 Гр (RRY=1,4 (1,05; 1,81), ERR=0,5 (0,03; 1,1) Гр-1, EAR=30,5 випадків на 1 000 людино-років, Гр). Визначені також статистично достовірні ризики розвитку досліджуваної патології з урахуванням нерадіаційних факторів – паління, нераціональних фізичних навантажень, несприятливих умов праці, наявних хвороб і ін., причому найбільш впливовими є вік і психоемоційна перенапруга. Ризик розвитку ішемічної хвороби серця у визначальній мірі зумовлений нерадіаційними факторами. Тому для оцінки впливу саме радіаційного фактора потрібен контроль потенційних факторів змішування як на етапі формування груп порівняння, так і на етапі аналізу з використанням, наприклад, методу Мантел-Ханзела.

Ключові слова: Чорнобильська катастрофа, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, реєстри, ішемічна хвороба серця, радіаційні й нерадіаційні фактори, ризик.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 67–79.


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини