Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОМАГНІТНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ ШКІРИ У ЩУРІВ

Л. І. Сімонова-Пушкар, В. З. Гертман, Л. В. Білогурова
Державна установа “Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України”, вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна

Мета: удосконалити методи профілактики та лікування місцевих променевих ушкоджень шкіри за допомогою фотомагнітної терапії.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на 60 щурах-самцях лінії Вістар з масою тіла 180–200 г. На рентгенівському апараті локально опромінювали стегнову ділянку правої задньої кінцівки щурів у дозі 80,0 Гр. Опромінені тварини були розподілені на 2 групи: контрольну та дослідну. Щури дослідної групи отримували 2 курси фотомагнітної терапії на опромінену ділянку шкіри. Спостереження проводили впродовж 60 діб. Методи дослідження – загальноклінічні, гістологічні, статистичні.
Результати дослідження. Локальне опромінення шкіри щурів викликає розвиток променевої виразки у 60–70 % тварин з руйнуванням структури в усіх шарах шкіри. Спонтанне загоювання променевої виразки триває не менш двох місяців та не призводить до повноцінного відновлення шкіри. Фотомагнітна терапія, застосована одразу після опромінювання, вдвічі зменшувала частість виникнення променевих виразок, прискорювала на 3 тижні їх повноцінне загоювання, полегшувала їх перебіг. Гістологічне дослідження показало, що фотомагнітна терапія знижувала ступінь ушкодження усіх шарів шкіри, відновлювала структуру епідермісу та дерми, зменшувала ступінь запальних і деструктивних процесів в дермі.
Висновки. Фотомагнітна терапія справляє значний позитивний лікувальний ефект за рахунок значного зниження запальних і деструктивних процесів в усіх шарах шкіри, стимулює відновлення кровопостачання в ушкодженій тканині, проліферацію фібробластів і активацію синтезу повноцінних колагенових волокон та інших складових сполучної тканини, завдяки чому майже на місяць прискорює загоювання променевої виразки.

Ключові слова: локальне рентгенівське опромінення, місцеві променеві ушкодження, променеві виразки, фотомагнітна терапія, шкіра, щури.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 458–470.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини