Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ РОСЛИН КУКУРУДЗИ (ZEA MAYS L.) ДО ДІЇ ХЛОРИДУ КАДМІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАКТОРУ РАДІОЄМНОСТІ

С. А. Пчеловська
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, вул. Васильківська 31/17, Київ, 03022, Україна

Мета. Показати можливість використання фактору радіоємності для вивчення явища адаптації рослин кукурудзи до дії токсичного фактору, а саме – внесення в середовище живлення розчину хлориду кадмію. Метод оцінки реакції рослин кукурудзи на дію хімічного стресору за зміною їх поглинальної активності, яку відображає фактор радіоємності, пропонується як зручний та адекватний показник зміни стану досліджуваного об’єкту.
Матеріали та методи. Експерименти проводились в лабораторних умовах, об’єктом досліджень були процеси адаптації водної культури рослин кукурудзи (Zea mays L.) сорту Придністровська (Prydnistrovska) до дії токсичного металу. Розчин хлориду кадмію вносився в поживне середовище рослин в концентраціях, вибраних відповідно до стандартної адаптаційної схеми експерименту. Згідно з цією схемою, спочатку вносилась адаптивна концентрація (1 мкМ/л або 2мкМ/л солі CdCl2), а через певний час (Δt) – тест-концентрація (25 мкМ/л солі CdCl2). Оцінка адаптації рослин кукурудзи проводилась за зміною ростових показників та фактору радіоємності. Останній визначали як відношення поточної активності у воді (середовищі) по спеціально внесеному трасеру – 137Сs, до початкової.
Результати та висновки. Отримано концентраційні залежності фактору радіоємності рослин, а також залежності при адаптивному та стресовому впливах. Виявлено залежність прояву адаптації від величини часового інтервалу між адаптуючою і тестуючою концентраціями хлориду кадмію. Зокрема, адаптація спостерігалась при застосуванні “тест-концентрації” 25 мкМ/л через 24 год після внесення адаптуючих концентрацій CdCl2 1 мкМ/л та 2 мкМ/л в середовище живлення рослин. При внесенні тестуючої концентрації через 4 год після адаптуючої, спостерігали сенсибілізуючу дію солі CdCl2 на ростові та поглинальні характеристики рослин. Показано, що фактор радіоємності є адекватним, чутливим показником, який відображає реакцію рослин на стресовий вплив в умовах застосування адаптаційної схеми впливу.

Ключові слова: стресовий вплив, адаптація, фактор радіоємності, хлорид кадмію.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 431–440.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини