Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВПЛИВ НАНОРОЗМІРНИХ МАГНІТОЧУТЛИВИХ КОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ГАДОЛІНІЙ-157, НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛІТИН IN VITRO

Г. Й. Лавренчук1, Ю. Б. Шевченко2, А. Л. Петрановська3, В. С. Асмолкова4,
В. М. Оксамитний1, І. В. Козловська1, О. Г. Яворська1
1Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України",53, вул.Мельникова, м.Київ, 04050, Україна
2Інститут ядерних досліджень НАН України, проспект Науки, 47, м. Київ, 03680, Україна
3Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України,вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164,Україна
4Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України,вул. Леонтовича, 9,Київ, 01601, Україна

Мета роботи – дослідити вплив нейтронозахватних агентів (магнітокерованих нанокомпозитів, що містять гадоліній-157) на морфофункціональні властивості клітин.
Матеріали і методи. Робота виконана на перещеплюваній культурі клітин лінії L929. Досліджувались нанокомпозити на основі магнетиту, модифікованого функціональними аміногрупами, хімічно закріпленими діетилентриамінпентаоцтовою кислотою і гадолінієм (Fe3O4/γ-АПС/ДТПК-Gd) (реагент 1), мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою (Fe3O4/ДМСК-Gd), яка зв’язується з гідроксильною групою поверхні магнетиту (реагент 2); гадоліній адсорбували з розчину сульфату гадолінію. Реагентом 3 слугувала магнітна речовина Fe3O4 з олеатом натрію. Морфофункціональні характеристики культури клітин оцінювали у різні терміни культивування за загальноприйнятими показниками життєздатності: проліферативна і мітотична активність, кількість гігантських багатоядерних клітин, апоптоз.
Результати і висновки. За результатами експериментального дослідження встановлено високу біосумісність до клітин магнітокерованих нанокомпозитів з гадолінієм, модифікованих діетилентриамінпентаоцтовою кислотою та мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою: при інкубації клітин з такими нейтронозахватними агентами не спостерігали проявів токсичності, окрім максимальних концентрацій, водночас відмічали зменшення адгезивних властивостей клітин та зменшення їх мітотичної активності на тлі контрольної щільності популяції клітин. Виявлено, що стабілізований олеатом натрію ферит викликав деструктивні зміни в клітинах тільки за концентрації 500 мкг/мл, і призводив до зменшення їх мітотичної активності у 3–5 разів у всьому діапазоні концентрацій. Показано, що магнітокеровані нанокомпозити індукували апоптоз у культурі клітин в залежності від концентрації реагента.

Ключові слова: нейтронозахватна терапія, магнітокеровані нанокомпозити, проліферація, апоптоз.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 419–430.


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини