Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКАЦІЇ ЕФЕКТУ СВІДКА, ІНДУКОВАНОГО РЕНТГЕНІВСЬКИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В УМОВАХ IN VITRO

О. В. Шеметун, О. О. Талан
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова,53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: дослідити модифікацію радіаційно-індукованого ефекту свідка, спричиненого рентгенівським опроміненням периферичної крові людини in vitro, шляхом застосування антиоксидантного вітамінного препарату.
Матеріал дослiдження: лiмфоцити периферичної крові людини.
Методи: моделювання радіаційно-індукованого ефекту свідка in vitro в змішаних культурах лімфоцитів, опромінених в дозі 1 Гр, та неопромінених лімфоцитів крові осіб різної статі, GTG-забарвлення метафазних хромосом та їх цитогенетичний аналіз.
Результати: при введенні антиоксидантного препарату в змішану культуру перед культивуванням частота аберацій хромосом в клітинах-свідках статистично достовірно не відрізнялась від контрольної (р > 0,05).
Висновки: використання антиоксидантного препарату (водорозчинні форми вітамінів Е, С і А) в концентрації 40 мкг/мл модифікує радіаційно-індукований ефект свідка в неопромінених лімфоцитах периферичної крові людини при їх сумісному культивуванні з лімфоцитами, опроміненими в дозі 1 Гр. Антиоксидант запобігає розвитку вторинного оксидативного стресу в неопромінених клітинах, нівелює розвиток в них радіаційно-індукованого ефекту свідка та забезпечує збереження стабільності їх хромосомного апарату.

Ключові слова: радіаційно-індукований ефект свідка, модифікація, антиоксидантний препарат, аберації хромосом, лімфоцити периферичної крові людини.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 371–376.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини