Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ЗМІНИ СТАБІЛЬНИХ МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ У ДІТЕЙ-МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ

Є. І. Степанова, І. Є. Колпаков, В. В. Василенко, В. Г. Кондрашова, О. М. Литвинець,
В. М. Зигало
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження: оцінка змін системи оксиду азоту за рівнем його стабільних метаболітів в сироватці крові та їх співставлення з вмістом 137Сs в організмі дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій.
Матеріали та методи дослідження. Обстежені діти шкільного віку – мешканці радіоактивно забруднених територій. Визначення рівнів азотистих сполук (NO2- та NO3-) проводили за стандартною методикою з використанням реактиву Грісса. Вміст 137Сs в організмі дітей визначали за допомогою лічильника випромінювання людини.
Результати. У дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій дослідження вмісту метаболітів оксиду азоту в сироватці крові виявило зниження рівня нітриту при відсутності достовірних змін вмісту нітрату і суми метаболітів NO. У значної частини дітей при підвищенні вмісту 137Сs в організмі спостерігалося зниження рівня нітриту в сироватці крові.

Ключові слова: діти, Чорнобильська катастрофа, радіоактивно забруднені території, стабільні метаболіти оксиду азоту, 137Сs.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 334–344.


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини