Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ВЕГЕТАТИВНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ДІТЕЙ З ОЗНАКАМИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЯКІ НАРОДИЛИСЯ ТА ПОСТІЙНО ПРОЖИВАЮТЬ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

В. Г. Кондрашова, І. Є. Колпаков, В. Ю. Вдовенко, О. С. Леонович, О. М. Литвинець,
Є. І. Степанова
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академіїмедичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета: вивчити особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей з ендотеліальною дисфункцією, які постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях.
Матеріали і методи. В ході дослідження було проведено клінікоінструментальне дослідження 101 дитини у віці 7–18 років, які народилися та постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, з них 37 дітей з ознаками ендотеліальної дисфункції (IА підгрупа) та 64 дитини без ознак ендотеліальної дисфункції (IБ підгрупа). Контрольна група, співставна з основною за віком, статтю та даними клінічного обстеження, складалася з 37 дітей, які проживали в “чистих” щодо радіоактивного забруднення регіонах і не належали до постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії контингентів. Практично здорових дітей було обстежено 20 осіб.
Результати. Дітям з ознаками ендотеліальної дисфункції притаманна наявність більш виразної дизрегуляції вегетативної нервової системи у стані відносного фізіологічного спокою та при моделюванні функціонального навантаження і високий ступінь напруження адаптаційних механізмів організму, обумовлений особливостями фізіологічних механізмів, які забезпечують адаптаційні процеси. Недостатнє вегетативне забезпечення діяльності серцево-судинної системи зумовлене неадекватністю адаптивних реакцій на рівні як центральних регуляторних ланок (гіпоталамус, судинно-руховий центр), так і периферичних рецепторів. У дітей з ендотеліальною дисфункцією відмічалася, переважно, недостатність сегментарних вегетативних структур (парасимпатичних), при цьому характер їх реагування на навантаження відповідає такому у здорових осіб, але на більш низькому рівні функціонування. Діти-мешканці радіоактивно забруднених територій, в тому числі й з ендотеліальною дисфункцією, мають знижені аеробні можливості організму за індексом Робінсона, що сприяє низькому адаптивному діапазону щодо неспецифічного стресу.
Висновки. Встановлено, що у дітей, які постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, ендотеліальна дисфункція асоціювалася з більш виразними проявами вегетативної дизрегуляції та зниженими аеробними можливостями організму, що є факторами ризику розвитку різноманітних форм соматичної патології та потребує розробки заходів з профілактики.

Ключові слова: вегетативний гомеостаз, ендотеліальна дисфункція, діти, Чорнобильська аварія.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 298–309.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини