Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

СТРУКТУРА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС

О. В. Гасанова, Е. О. Саркісова, Л. М. Овсяннікова, А. А. Чумак, О. В. Носач,
Г. А. Незговорова, В. М. Громадська
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” (ННЦРМ), вул. Мельникова,53, м. Київ, 04050, Україна

Мета дослідження – вивчення структури коморбідної патології у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, та груп порівняння.
Матеріали та методи. Масив обстежених осіб чоловічої статі був розподілений на 4 групи: основна група – 136 хворих на НАЖХП, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, перша група порівняння (І ГП) – 28 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС без захворювань печінки, друга група порівняння (ІІ ГП) – 50 хворих на НАЖХП, що не зазнали дії факторів Чорнобильської катастрофи, третя група порівняння (ІІІ ГП) – 16 неопромінених осіб без захворювань печінки.
Результати. В досліджених групах осіб, окрім ІІІ ГП, виявлялась значна кількість коморбідної патології, в середньому, від 4,1 ± 0,4 в ІІ ГП до 5,2 ± 0,2 в основній групі хворих (р < 0,05), при цьому тільки в групах постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС у 6,6 та 7,1 % випадків було встановлено більше 10 захворювань одночасно. Найбільш частою патологією були серцево-судинні, цереброваскулярні та ендокринні захворювання. Структура коморбідної патології при НАЖХП в основній групі відрізнялась від такої в ІІ ГП достовірно більшою частотою виявлення цереброваскулярних хвороб (73,5 та 56 %, р < 0,05). Щодо особливостей метаболічного синдрому, у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС була зафіксована більша частота гіпертонічної хвороби (71,3 та 58 %, р < 0,001), дисциркуляторної енцефалопатії (48,5 та 28 %, р < 0,01), та захворювань щитоподібної залози (47,1 та 30 %, р < 0,05) у порівнянні з ІІ ГП. У постраждалих без НАЖХП (І ГП) гіпертонічна хвороба виявлялась лише у 35,7 % (71,3 % в основній групі р < 0,01), а ХНМК у 71,4 % (39,7 % в основній групі р < 0,01).
Висновок. Структура коморбідної патології при НАЖХП у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС відрізнялась як за більшою кількістю виявлених захворювань, так і за нозологічним складом. Найбільш частою патологією були серцево-судинні, цереброваскулярні та ендокринні захворювання. Визначена достовірно більша частота гіпертонічної хвороби, дисциркуляторної енцефалопатії та захворювань щитоподібної залози.

Ключові слова: коморбідна патологія, неалкогольна жирова хвороба печінки, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 231–240.

 


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини