Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

ПОЛІМОРФІЗМИ ГЕНІВ Р53-ОПОСЕРЕДКОВАНОГО АПОПТОЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗАЛЕЖНО
ВІД РАДІАЦІЙНОГО ЧИННИКА В АНАМНЕЗІ

Н. І. Білоус, І. В. Абраменко, А. А. Чумак, І. С. Дягіль, З. В. Мартіна
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова 53, м. Київ, 04050, Україна

Мета роботи. Встановити значення поліморфізмів генів р53-опосередкованого апоптозу (TP53 кодон 72 Arg/Pro, р21 кодон 31 Ser/Arg, MDM2 SNP309) для виникнення хронічної лімфоцитарної лейкемії (ХЛЛ) в осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Методи. Визначення поліморфізмів р53-опосередкованого апоптозу проведено у 320 хворих на ХЛЛ В-клітинного походження: 107 опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи пацієнтів, 213 хворих на ХЛЛ, які не мали в анамнезі впливу ІВ, 73 осіб без наявності онкологічних та онкогематологічних захворювань, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 72 мешканців м. Києва без впливу ІВ в анамнезі. Визначення поліморфізмів р53-опосередкованого апоптозу проводили методом полімеразної ланцюгової реакції з наступною рестрикцією.
Результати. Розподіл генотипів у хворих на ХЛЛ не відрізнявся від контролю, за винятком зменшення частоти гомозигот Arg/Arg TP53 серед хворих на ХЛЛ (р = 0,01). У порівнянні з неопроміненими хворими на ХЛЛ, у підгрупі хворих, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, знайдено збільшення частоти поліморфної алелі гена р21 (р = 0,033), насамперед у комбінації з алеллю Arg (генотипи Arg/Arg і Arg/Pro) гена TP53 і генотипом ТT SNP309 гена MDM2 (р = 0,009).
Висновок. Проведені попередні дослідження свідчать про вірогідний внесок поліморфізму rs1801270 гена р21 в патогенез ХЛЛ у осіб, які зазнали впливу ІВ. Впливу поліморфізмів rs1042522 гена TP53 та SNP309 гена MDM2 на ризик розвитку ХЛЛ у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС не виявлено.

Ключові слова: хронічна лімфоцитарна лейкемія, р53-опосередкований апоптоз, поліморфізм, гени TP53, р21, MDM2, іонізуюче випромінювання.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 14. C. 223–230.

 

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини