Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ
ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” У 2013 РОЦІ

Д. А. Базика, В. О. Сушко, А. А. Чумак, В. О. Бузунов В. В. Талько, Л. А. Янович
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050, Україна

Щорічний звіт відображує основні результати діяльності Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” (ННЦРМ) з медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології, радіаційної гігієни та епідеміології, співпраці з ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги при радіаційних аваріях у 2013 р.
Основні результати досліджень включали дослідження поліморфізму генів XRCC1 та XPD у хворих на рак щитоподібної залози, генотипу GG гена CD38 як фактору ризику розвитку хронічної лімфоцитарної лейкемії; частоти мутацій 185delAG та 5382insC у гені BRCA1 у жінок з раком грудної залози, когнітивної функції та експресії генів TERF1, TERF2, TERT, та довжини теломер при опроміненні людини в інтервалі малих доз. Розроблено моделі системи “джерело–розсіюючі/екрануючі структури–людина” для розрахунку парціальних значень доз на кришталик ока, адаптовано та розроблено нові методи оцінювання радіаційних ризиків. В когорті учасників ЛНА опубліковано радіаційні ризики лейкемії, в тому числі хронічної лімфоцитарної за даними досліджень “випадок-контроль” за 20 років спостереження. У ліквідаторів встановлено зростання упродовж 1988–2011 рр. Непухлинної захворюваності з максимальними рівнями через 12–21 років після опромінення. Захворюваність евакуйованого населення має дві хвилі підйому – у перші роки після аварії та через 12 років. Експериментальні дослідження стосувалися впливу радіомодифікаторів на клітинні системи, у населення вивчено стан репродуктивної функції, особливості дитячого харчування на радіоактивно забруднених територіях. У звіті також відображено результати науково-організаційної, лікувально-профілактичної роботи, підготовки кадрів та впровадження.
Звіт ННЦРМ затверджено на засіданні Наукової ради НАМН України 03.03.2014 р.
Ключові слова: ННЦРМ, ефекти опромінення, річний звіт, наукові дослідження, діяльність клініки, міжнародне співробітництво, кадри.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 14–25.


повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини