Нацiональна академiя медичних наук України
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»


ISSN 2313-4607 (Online)
ISSN 2304-8336 (Print)

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ

  
 

   

СМЕРТНІСТЬ ВІД ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС ЗА 1988-2010 РОКИ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗ РАДІАЦІЙНОГО
ОПРОМІНЕННЯ І СТАТІ

В. О. Бузунов1, К. Є. Прикащикова1, І. Г. Губіна2, Г. В. Костюк1, С. О. Терещенко2
1Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України”, вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна
2Державна установа “Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру” Міністерства охорони здоров'я України, вул. Крамського, 21!а, м. Київ, 03115, Україна

Мета дослідження. Епідеміологічне оцінювання рівня смертності від хвороб системи кровообігу мешканців радіоактивно забруднених територій унаслідок аварії на ЧАЕС проведено у післяаварійному періоді (1988–2010) для встановлення залежності рівня смертності від накопичених доз сумарного радіаційного опромінення за 1986–2010 роки та статі постраждалих віком до 60 років на момент Чорнобильської катастрофи.
Матеріали та методи дослідження. Залежно від параметрів накопичених доз сумарного радіаційного опромінення мешканці радіоактивно забруднених територій стратифіковані на дві когорти: особи з дозою опромінення 5,6–20,99 мЗв (86 787 жінок, 68 805 чоловіків) та з 21,00–50,99 мЗв (52 640 жінок, 46 190 чоловіків).
Результати дослідження. За роки спостереження виявлена достовірно вища смертність від хвороб системикровообігу в осіб другої когорти порівняно з особами першої когорти (ID на 103 людино-років становить 8,08±0,10 і 6,29±0,06, відповідно). У жінок і чоловіків другої когорти смертність від хвороб серця і судин вище (ID на 103 людино-років у жінок становить 6,80±0,12, у чоловіків – 9,43±0,15), ніж у жінок і чоловіків першої когорти (ID на 103 людино-років у жінок становить 5,34±0,08, у чоловіків – 7,37±0,10). У чоловіків смертність від хвороб системи кровообігу достовірно вища, ніж у жінок, незалежно від параметрів накопичених доз сумарного радіаційного опромінення.
Висновки. Смертність від хвороб системи кровообігу мешканців радіоактивно забруднених територій залежить від доз сумарного радіаційного опромінення та статі. Про це свідчить достовірно (р<0,05) вищий рівень смертності у осіб з вищими дозами опромінення ніж у осіб з меншими дозами. У чоловіків незалежно від параметрів доз сумарного радіаційного опромінення, смертність достовірно вища порівняно зі смертністю у жінок. Основними причинами смертності від хвороб системи кровообігу у досліджуваних є ішемічна хвороба серця, цереброваскулярні хвороби, гіпертонічна хвороба, хвороби серця, хвороби артерій, артеріол та капілярів.

Ключові слова: мешканці, радіоактивно забруднена територія, накопичена доза сумарного радіаційного опромінення, стать, смертність від хвороби системи кровообігу.

 

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 50–58.

повний текстГоловна | Редакційна колегiя | Для авторiв | Архів | Пошук
© 2013 Проблеми радіаційної медицини